Sestra Mária Troncattiová je blahoslavená!

(Macas, Ekvádor, 26. novembra 2012) – Zavŕšil sa slávnostný proces beatifikácie sr. Márie Troncatti. Macas zažil jasot radosti a entuziazmu tisícky zídených rehoľníkov a laikov, biskupov a civilných autorít, shuarov, ekvádorčanov a množstva ľudu pochádzajúceho z národov Latinskej Ameriky.

Eucharistickej slávnosti predsedal pápežský delegát, kardinál Mons. Angelo Amato, salezián, prefekt kongregácie pre kauzy svätých.

Na slávnosti bola prítomná generálna matka Yvonne Reungoat, sprevádzaná sr. Silviou Boullosa , sr. Marijou Pece e sr. Pierou Cavagliŕ, reprezentujúcimi generálnu radu. Ďalej ekvádorská inšpektorka, sr. Navarro María Beatriz so všetkými inšpektorkami inšpektórií Latinskej Ameriky a veľkým počtom saleziánok; on Adriano Bregolin, vikár generálneho predstaveného saleziánov, ekvádorský inšpektor a mnohí spolubratia saleziáni.

Vo veľkom zhromaždení laikov bola početná skupina mladých zo Saleziánskeho mládežníckeho hnutia a ďalší predstavitelia rozličných skupín saleziánskej rodiny.

Mons. Néstor Montesdeoca Becerra, biskup apoštolského vicariátu Méndez, v úvode prečítal v mene miestnej Cirkvi oficiálnu žiadosť o zapísanie sr. Márie Troncatti do zoznamu blahoslavených. Don Pier Luigi Cameroni, salezián, postulátor káuz svätých pre saleziánsku rodinu, načrtol krátky biografický profil novej blahoslavenej, v ktorom podčiarkol jej dary a čnosti.

Hneď potom Mons. Angelo Amato vyhlásil sr. Máriu Troncatti za blahoslavenú a 25. august za deň jej liturgickej spomienky. Nastala veľká radosť a pohnutie, keď matka Yvonne, s jednou z neterí sr. Márie Troncatti odhalila obraz s podobou novej blahoslavenej a pani Jolanda Josefa Solórzano Pica, ktorá obsiahla zázrak, priniesla jej relikviu na oltár.

Vo svojej homílii Mons. Angelo Amato podčiarkol fakt, že sr. Mária Troncatti bola poslom pokoja, keď Bohu obetovala svoj život na zmierenie rozdelení medzi kolónmi a shuarmi. «Ona ukazovala materskú tvár dobrého a milosrdného Boha, », povedal kardinál a poukázal na jej schopnosť konať diela milosrdenstva, keď dávala jesť hladným, piť vysmädnutým, ošetrovala chorých, navštevovala tých, ktorí boli v núdzi. Mons. Amato vyzýval ku svätosti, aby aj naďalej kvitla v Latinskej Amerike a obrátiac sa na saleziánky povedal, že toto blahorečenie je pozvaním k nasledovaniu v úplnom darovaní sa pri výchove mladých, najmenších a najnúdznejších.

Pred záverečným požehnaním, okrem sr. inšpektorky Maríe Beatriz Navarro, aj Mons. Néstor Montesdeoca Becerra poďakoval všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli svojou spoluprácou k pokojnému a radostnému priebehu slávnosti a tiež tým, ktorí umožnili, aby mohla byť sledovaná tisíckami ďalších poslucháčov prostredníctvom rádia, televízie i priamym prenosom cez webovú stránku ekvádorskej inšpektórie. Napokon pozdravil prítomné autority a členov pokrvnej rodiny sr. Márie Troncatti, ktorí pricestovali z Talianska.

Matka Yvonne Reungoat, vyjadrila všetkým svoju vďaku slovami: «Zažili sme chvíľu silného dojatia pri vzývaní sr. Márie Troncatti ako novej blahoslavenej. Saleziánska rodina sa v Cirkvi osobitne teší z tohto uznania». Obrátiac sa na príbuzných sr. Márie Troncatti a na ľud, povedala: « Túžim vyjadriť vďačnosť všetkým blízkym novej blahoslavenej, celému božiemu ľudu, zvlášť shuarskému národu, ktorý sa tu zišiel, aby oslávil dcéru Cirkvi a súčasne adoptívnu dcéru tejto ich zeme, že dnes bola vyhlásená za „ blahoslavenú“!  Sr. Mária Troncatti , tak naplno prežívala príslušnosť k tomuto ľudu, že sa rozhodla nevrátiť sa viac do Talianska, ktoré bolo jej rodnou vlasťou».

Prítomným mladým energicky adresovala toto posolstvo: «Prítomnosť toľkých mladých je znakom, že sr. Mária Troncatti je stále živá, hovorí k nám dnes tak, ako hovorila k tým, ktorí s ňou žili pred 50 rokmi. Cirkev je živá, mladá a otvorená pre budúcnosť». Nakoniec, ďakujúc za spoluprácu všetkým sestrám ekvádorskej inšpektórie Sacro Cuore  a prítomným spolubratom saleziánom, povedala:«Prípravné práce vykonané spoločne sú plodným dielom, ktoré prinesie ovocie».

podľa www.cgfmanet.orgspracovala ksz

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.