Sestry saleziánky budú skladať večné sľuby

(Banská Bystrica, 31. augusta 2018) – V Kostole Panny Márie Pomocnice v Banskej Bystrici zložia 8. septembra o 10:30 večné rehoľné sľuby saleziánky Eva Šatková a Paulína Mäsiarová.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.