Sestry saleziánky majú novú kandidátku na blahorečenie

V uplynulých dňoch sa v mexickom Cuautitláne, ukončila diecézna fáza procesu blahorečenia Božej služobnice sestry Antonietty Böhmovej, FMA (1907 – 2008). Po svätej omši boli zapečatené oficiálne dokumenty o diecéznej fáze procesu, ktoré budú odovzdané Dikastériu pre kauzy svätých vo Vatikáne.

Zozbieralo sa približne 3 500 strán svedectiev a spisov, v ktorých sú výpovede ľudí, ktorí ju poznali, svedectvá o jej osobných čnostiach, o milostiach, ktoré iným získala modlitbou počas života a na jej príhovor po jej smrti. Dokumenty hovoria aj o jej živote, práci, pastoračnom pôsobení a vedení v Nemecku, Taliansku, Argentíne, Peru, Bolívii a Mexiku.

Na Dikastériu pre kauzy svätých prebehne overovací proces, ktorého výsledkom by mal byť dokument nazývaný „positio“. Ten by mal preukázať, že sr. Antonietta žila kresťanské cnosti hrdinským spôsobom a má veľkú povesť svätosti a zázrakov. Positio sa predloží na posúdenie deviatim teológom a deviatim kardinálom a v prípade pozitívneho výsledku ju pápež vyhlási za ctihodnú.

„Teraz musíme pokračovať v modlitbe, prosiť Pána o zázrak potrebný na blahorečenie a predovšetkým sa nechať inšpirovať týmto krásnym životom, ktorý priniesol veľké ovocie, aj keď bol ‚orezávaný‘ ťažkosťami a obetami,“ zdôrazňuje don Pierluigi Cameroni, generálny postulátor pre kauzy svätých saleziánskej rodiny.

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.