Sestry saleziánky otvorili novú prítomnosť v Baku

(Bratislava, 19. októbra 2015) – Sestry saleziánky otvorili v hlavnom meste Azerbajdžanu v Baku novú prítomnosť. Na pozvanie apoštolského prefekta Mons. Vladimíra Feketeho SDB odpovedala Slovenská provincia sestier saleziánok vyslaním dvoch sestier zo Slovenska, sr. Slávky Butkovej FMA a sr. Andrey Mladošovej FMA. Sestry prišli do Baku v septembri a mali tak možnosť byť prítomné na oslavách 15. výročia prítomnosti saleziánov v Azerbajdžane. Počas slávnosti sa Mons. Vladimír zmienil o najväčšom dare, ktorý dostali k výročiu, a ním je príchod sestier. Potrebujú totiž nové ústa, nové srdcia, nové ruky, schopné pracovať pre Ježiša, hovoriť o ňom a milovať ho v tých, ktorí ho ešte nepoznajú.  V deň liturgickej spomienky sv. Terézie Avilskej 15. októbra 2015 bola prítomnosť saleziánok oficiálne otvorená a potvrdená. Otvorenie sa uskutočnilo na Gencliku, kde sú korene začiatkov pôsobenia saleziánov a zároveň je to miesto, ktoré svojou prítomnosťou posvätil dnes už svätý Ján Pavol II.. Počas slávenia Eucharistie, ktorej predsedal Mons. Vladimír Fekete a spolu s ním koncelebrovali ďalší kňazi saleziáni; sr. Alaide Deretti FMA, generálna radkyňa pre misie, slávnostne prečítala dekrét generálnej predstavenej sr. Yvonne Rengouat, ktorým otvorila prítomnosť saleziánok v Baku. Sestrám odovzdala Stanovy FMA a kríž. Slávnosť pokračovala na druhý deň za prítomnosti provinciálnej predstavenej sr. Jany Kurkinovej FMA a jej vikárky sr. Moniky Skalovej FMA. Sr. Jana vo svojom príhovore sestrám vyzdvihla ich disponibilitu, odovzdanosť a ducha modlitby a povzbudila ich k odvahe nových krokov nielen pre otvorenie sa jazyku azerbajdžanského národa, ktorý sa sestry už začali učiť, ale otvoreniu srdca, mysle, aby vedeli postupne spoznávať pole, ktoré má Pán pre nich pripravené.  

Viac na www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.