Sestry saleziánky pozývajú na benefičný koncert vďačnosti v Bratislave

(Bratislava, 28. novembra 2019) – Sestry saleziánky pozývajú na benefičný koncert vďačnosti, na ktorom vystúpi Dominika Stará a Trio Miriam Kaiser. Dobrovoľné vstupné použijú na rekonštrukciu saleziánskeho vzdelávacieho strediska na Kremnickej ulici v Bratislave. Koncert sa uskutoční v nedeľu 1. decembra o 15:00 v kostole Povýšenia sv. Kríža na Daliborovom námestí 1 v Bratislave – Petržalke.

„Už 30 rokov máme na Slovensku slobodu. A 27 rokov vo vlastníctve dom, v ktorom na stretkách, krúžkoch, táboroch, animkách či duchovných obnovách vyrástli stovky detí. Postupom času však vlhnutie suterénu a nezaizolovaná strecha (v lete horúco, v zime zima) začali byť neúnosné… V marci 2019 sme začali s rekonštrukciou a rozšírením priestorov. Máme víziu, že budova bude po dokončení slúžiť ako saleziánske vzdelávacie stredisko. To čo nemáme, sú peniaze. Don Bosco ich však tiež zháňal postupne. Napríklad charitatívnymi lotériami. My sme sa rozhodli pre benefičný koncert.

Pozývame aj vás stráviť príjemné nedeľné popoludnie pri dobrej hudbe, vo vďačnosti tomu, ktorý nám celé tie roky pomáha žiť pre mladých a s mladými,“ uvádzajú saleziánky.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.