Sestry saleziánky prehodnocovali trojročie

(Talianko, Arricia, 17. januára 2018) – Sestry saleziánky sa stretli v dňoch 9. – 13. januára v talianskom Ariccia, aby prehodnotili cestu trojročia po svojej XXIII. generálnej kapitule. Tri konferencie, v ktorých sú zjednotené talianska, španielska a portugalská provincia, provincie zvyšku Európy a Blízkeho východu, sa spolu s pozvanými mladými a laikmi zamýšľali najmä nad pastoračnou konverziou.

Každý deň začínali so slovami generálnej matky Yvonne Reungoat, ktorá sa zamerala na témy, ktoré mali prehĺbiť závery generálnej kapituly a dať chuť do života v provinciách a pokračovať v ďalšom trojročí s nádejou a odvahou. Preto aj ich práca v skupinách sa zamerala na kroky, ktoré sa urobili v jednotlivých provinciách, a zároveň na rozhodnutia na ďalšie trojročie.

Medzi pozvanými hosťami, ktorí obohatili stretnutie, bol salezián Carlo Maria Zanotti, ktorý predstavil tému z Mt 14, 13 – 21: „Vy im dajte jesť“, ďalej salezián Rossano Sala, osobitný sekretár pripravovanej biskupskej synody „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“, predstavil tému Kvas v ceste o pastorácii povolaní, prítomnej v akejkoľvek pastorácii.

Za okrúhlym stolom počas stretnutia privítali aj novicky FMA a mladých, ktorí odpovedali na otázky o ich ceste a hľadaní. Zároveň dali podnety, ako si sestry saleziánky predstavujú dnes. „Veľmi silným zážitkom bola pre mňa skúsenosť okrúhleho stola. Tam som si uvedomila, že som dosť nadšená zo saleziánskej rodiny a že my mladí máme riadnu zodpovednosť. Že to vôbec nestojí len na vás zasvätených, ale že sme v tom spoločne. Že nemusím byť sestra alebo salezián, aby som mala saleziánsku charizmu. A čo sa tam odohrávalo, pripisujem Duchu Svätému,“ povedala Michaela Milichovská, jedna z mladých účastníčok.

Ku koncu stretnutia generálna ekonómka sr. Vilma Tallone predstavila nový dokument Orientačné línie pre spravovanie dobier v Inštitúte FMA a generálna radkyňa sr. Paola Batagliola predstavila novinky v Inštitúte FMA v roku 2017, medzi ktorými zaznelo aj otvorenie komunity FMA v azerbajdžanskom Baku, ktorá patrí do slovenskej provincie.

Vyvrcholením verifiky bolo hľadanie témy na XXIV. generálnu kapitulu, ktorá sa bude konať v roku 2020. Z návrhov najviac zaznievala komunita a leadership. Návrhy, ktoré ešte prídu z ďalších verifík, ktoré sa do júna 2018 budú konať na každom kontinente, spracuje generálna rada. Tému, ktorá sa bude najviac ozývať zo spomínaných návrhov, pošlú do jednotlivých provincií ako tému pre provinciálne kapituly.

Päťdňové stretnutie uzavrela generálna matka Yvonne Reungoat a hlavný predstavený saleziánov don Angel Fernandez Artime. „Odchádzam s povzbudením, že s Božou pomocou sa nám – FMA v Európe a na Blízkom Východe – podarilo urobiť mnoho dobra, bolo to jasne čitateľné cez “putovanie” medzi jednotlivými panelovými prezentáciami, aj počas diskusií v skupinách či v pléne. Ale odchádzam aj s presvedčením, že to všetko nestačí, nemôže nás to “uspať”, sme pozvané ísť ďalej a hlavne hlbšie, posilniť ducha kontemplácie, silu lásky, ktorá pohýňa k tvorivosti, k odvahe vychádzať, k radosti,” vyjadrila provinciálna predstavená zo Slovenska sr. Jana Kurkinová.

Na trojročnej verifike v Ariccia bolo 101 účastníkov, z toho 67 FMA, 13 mladých a 21 laikov. Sestry zastupovali 21 provincií a 3 medziprovinciálne konferencie.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.