Sestry saleziánky rozjímali s biblistami o bohatstve žalmov

(Drienica, 17. júna 2020) – O kráse žalmov, ktorých modlitby exorcizuje, prišli v roku Božieho slova direktorkám saleziánok nakrátko porozprávať biblisti – Monika Golianová FMA a Vlado Peregrim SDB. Stretnutie direktoriek sa konalo v Dome mamy Margity na Drienici počas druhého júnového víkendu.

„Vznešenosť, krása a moc znejúcej harfy žalmov je rôznymi slovami zachytená v tradícii prvotnej Cirkvi. Zostáva tajomným mystickým meradlom duchovného života Pánových učeníkov naprieč stáročiami. Je neustále hlasom nevesty, ktorá volá a túžobne očakáva svojho Milého. Svätí otcovia mníšskeho života nám týmito slovami odovzdávajú bohatstvo, ktoré má moc zaháňať démonov, prebúdzať túžbu srdca po Pánovom príchode a posväcovať dušu, telo i celé stvorenstvo,“ povedala o vstupe do žalmov sestra Mária.

Skupina sestier s provinciálkou Monikou Skalovou zašli v sobotnej odpoludňajšej prestávke za sestrou Miriam do Jakubovian. Jej mama totiž v týchto dňoch slávi 90 rokov života. O pol storočie menej oslávila aj saleziánka Katarína Berešová. Sestry ju prekvapili narodeninovou tortou a oslavovali pri večernej opekačke. Nezvyčajná, asi dvojhodinová podvečerná dúha bola akousi prirodzenou výzdobou, na ktorej sestry nemali nijakú zásluhu. Stretnutie zakončili info blokom a obedom.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.