Sestry saleziánky so svojim tímom ponúkajú už šiesty kurz projektu GPS

(Bratislava, 5. februára 2014) – GPS /Giovanni Per Strada = GPS = Mladí na ceste/ je ponuka pre mladé dievčatá vo veku 17 až 23 rokov. Cieľom kurzov je spoločne vytvoriť priestor pre účinnejšie naslúchanie svojmu srdcu a tak napomôcť ceste rozlišovania a sprevádzania akéhokoľvek povolania. Chceme posilniť všetky rozmery, ktoré hýbu mladou ženou a venovať sa rôznym témam.

Ponúkame víkendové kurzy prežité v rodinnej atmosfére a prostredí, kde sa môžu cítiť slobodne a otvorene. V jednotlivých kurzoch nie je núdza o zaujímavých hostía už takmer tradične-netradičné prekvapenia nabité adrenalínom života. Kurz GPS je stále otvorený a flexibilný. Kto chce, môže v stretnutiach pokračovať, kto nie, môže prísť jednorázovo. Ak mášodvahu a chuť prísť, stačí stiahnuť prihlasovací formulár a poslať ho na adresu gps.fma@gmail.com do 25.2.2014. Rovnako sa budeme sa tešiť aj akémukoľvek podnetu, nápadu, či otázniku.

prihlasovací formulár

GPS team

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.