Sestry saleziánky spečatili zmluvu na oltári

(Dubnica nad Váhom 3. septembra 2012) – "Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť." (Jn 15,5)
 
Ratolesti viniča a hroznové plody dekoračne sprevádzali slávnostnú svätú omšu v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom. Sestry Martina Marková a Lenka Pukajová tu v nedeľu zložili večné rehoľné sľuby.
 
Po prečítaní vlastnoručne napísanej formuly sľubov, podpísali tento dokument na oltári. Takto verejne potvrdili, že svoj život darujú Pánovi v rehoľnom zasvätení do konca života. Sľuby prijala nová provinciálna predstavená sr. Jana Kurkinová. Ako prvé mohli potom novým večným sestrám  zablahoželať ostatné sestry s doživotnou profesiou.
 
Slávnostnú svätú omšu obohatil michalovský zbor a liturgický tanec sestier FMA Marty Baňasovej a Vierky Antalíkovej s dievčatami z miestneho strediska. Tieto odovzdali sľubovým sestrám symbol horiacich sviec. Slávnostný kazateľ don Jozef Ižold, provinciálny vikár saleziánov sa im prihovoril: " Aj vy ste tie, ktoré horia ako tieto sviece. Prajem vám, aby ste priniesli Svetlo všade tam, kde pôjdete."
 
Sestry pri záverečnom poďakovaní odovzdali kytice uvité z viničových plodov a slávnosť pokračovala rodinným agapé hostí a celej saleziánskej rodiny.
 
Večné sľuby sa skladajú po období juniorátu, ktoré trvá šesť až deväť rokov po zložení prvých rehoľných sľubov.  
 
Sr. Martina Marková
 
Pochádza z dediny Koškovce pri Humennom. Má 29 rokov.  So sestrami saleziánkami  sa po prvýkrát stretla na základnej škole počas hodín náboženstva v Koškovciach. Neskôr pôsobila v humenskom stredisku ako animátorka medzi dievčatami. 
 
Po prvom ročníku zdravotníckej nadstavby v Bratislave vstúpila v roku 2002 do aspirantátu v Šamoríne. O štyri roky zložila prvé sľuby v Šamoríne. Miestami jej apoštolského pôsobenia boli Dubnica nad Váhom, Bratislava a teraz pôsobí ako katechétka v Michalovciach, kde je tiež  predsedníčkou strediska Laura združenia mladých a je jej zverený strediskový apoštolát.
 
Sr. Lenka Pukajová
 
Narodila v r. 1976 a pochádza z Kňažej pri Dolnom Kubíne. Vo farnosti pôsobili počas jej detstva a mladosti bratia saleziáni, ktorí mali na farnosť a na život mladých veľký vplyv. Ich prostredníctvom Pán zasial zrnko povolania aj do jej srdca. Počas obdobia dospievania sa zoznámila aj so sestrami saleziánkami, ktoré pôsobili v Dolnom Kubíne. Cez saleziánov a  sestry sa viac dozvedela o živote dona Bosca a o práci s deťmi a mladými. Takto pôsobila ako animátorka vo farnosti. Po ukončení maturity na Strednej odbornej škole pracovala dva roky v Katolíckej Charite v Dolnom Kubíne.
 
Po rozlišovaní cesty svojho povolania sa rozhodla vstúpiť do aspirantátu v Bratislave. V roku 2003 zložila prvé sľuby v Trnave. 
Sr. Lenka pôsobila v komunitách Bratislava – Kremnická 19, Trnava, Bratislava – Vavilovova a teraz začína pôsobiť na sídlisku KVP v Košiciach.
 
120903_sestry.jpg
 
Podľa salezianky.sk. Viac fotografií sestier nájdete na stránke FMA salezianky.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.