Sestry saleziánky ukončili III. Provinciálnu kapitulu

(Smižany, 28. októbra 2013) – V čase od 22. do 27.10. prebehla v Smižanoch III. Provinciálnu kapitula sestier saleziánok. Sprevádzalo ju heslo: Byť dnes spolu s mladými domom, ktorý evanjelizuje. Medzi sestrami bol počas celého priebehu kapituly prítomný poradca a facilitátor Ján Mihálik a v stredu sa pripojil aj provinciál saleziánov don Karol Maník.

Počas kapituly sestry predstavili kapitulárny dokument, spoločne pracovali na jeho jednotlivých kapitolách a nakoniec ho schválili. Dokument sa stane podkladom pre prípravu generálnej kapituly, ktorá prebehne na celosvetovej úrovni na jeseň 2014.

Nečakaným prekvapením kapituly bolo pozvanie sestier k založeniu slovenskej misijnej komunity v Azerbajdžane provinciálkou sr. Janou Kurkinovou. Na tomto mieste zatiaľ pôsobí skupina 6 slovenských saleziánov.

Záverečný deň kapituly sa niesol v duchu voľby delegátky na 23. Generálnu kapitulu, ktorá bude na jeseň 2014 v Ríme. Za slovenskú provinciu bola zvolená sr. Monika Skalová. Jej náhradníčkou sa stala sr. Elena Caunerová.

Záveru kapituly sa zúčastnili aj zástupcovia saleziánskej rodiny a mladí, ktorí sestry krátko pozdravili.

Provinciálka sr. Jana Kurkinová v závere kapituly povedala: „Hoci sa kapitula končí, vlastne sa iba začína. Začína náš reálny život, do ktorého  treba uviesť rozhodnutia, ktoré tu padli.

Ako vnímal kapitulu provinciál saleziánov don Karol Maník? „Som na vašej kapitule prvýkrát. Nemám ju s čím porovnávať, ale vnímam ju pozitívne, obohacujúco a som vďačný, že vás môžem viac poznať. Teším sa, že tu bola radostná atmosféra. Otvárali sa aj citlivé témy, ale dialóg, ktorý sa tu viedol, bol pokojný a s úctou.“

Facilitátor Ján Mihálik vyjadril: „V prvom rade sa mi zdá úžasné, že sa podarilo dodržať program, lebo kapitula bola výborne pripravená, čo bolo  cítiť. Fascinovalo ma tiež, že napriek homogénnej skupine ste každá iná a snažíte sa o jednotu. Tiež ma oslovovala veľkodušnosť a otvorenosť sestier i drobné detaily.“

Informovala: Viera AntalíkováFoto: Elen CaunerováViac informácií nájdete na www. salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.