Sestry zložia v Nitre večné sľuby

(Nitra, 30. augusta 2013) – Dňa 1. septembra 2013 zložia sestry Mária Futejová, Katarína Kočanová a Erika Páterková večné sľuby. Svätú omšu bude celebrovať Mons. V. Judák, nitriansky biskup o 11.15 v kostole sv. Gorazda na Klokočine v Nitre.

Mária Futejová FMA  Pochádza z Prešova. Vyštudovala učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na Prešovskej univerzite v Prešove. Má 34 rokov.

Tri roky apoštolsky pôsobila v Dolnom Kubíne a tri roky v Šamoríne. Tu sa venovala najmä práci v saleziánskom oratóriu a vyučovaniu náboženskej výchovy. Minulý rok sa začala venovať deťom v rómskej osade v Nitre na Orechovom dvore, kde pracuje ako učiteľka nultého ročníka.

Katarína Kočanová FMA Pochádza z dediny Koškovce pri Humennom. Má 30 rokov.

So sestrami saleziánkami sa po prvýkrát stretla na základnej škole počas hodín náboženstva v Koškovciach. Postupne začala navštevovať mládežnícke stredisko sestier v Humennom. Cítila sa priťahovaná ich spôsobom života celkom darovaného Bohu a mladým. Po ukončení gymnázia začala rehoľnú formáciu. V roku 2007 zložila prvé rehoľné sľuby. Päť rokov pôsobila medzi mladými v Trnave. Posledný rok pracovala s deťmi a mladými v rómskej osade v Plaveckom Štvrtku. Od augusta znova patrí do komunity v Trnave.

Erika Páterková FMA Pochádza z Vyšného Kubína na Orave. Má 33 rokov. Študovala v Ružomberku na Katolíckej univerzite odbor učiteľstvo pre 1. stupeň s rozšírením o náboženskú výchovu.

Po VŠ začala formáciu u sestier saleziánok. Prvé rehoľné sľuby zložila 4. augusta 2007 a jej prvým pôsobiskom sa stala na jeden rok Banská Bystrica. Teraz pôsobí v Bratislave – Petržalke ako učiteľka v materskej škole. Jej životným mottom je: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ (Rim 8,28)

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.