Sibírsky sen pokračuje – je to sám život

Ak chceš pochopiť dušu človeka a národa, musíš sa priblížiť k ľuďom, chcieť spoznávať, čím žije, kde žije, vnímať prírodu, no hlavne ich kultúru. Tešiť sa z úspechov, zdieľať neúspechy, nálety miliónov komárov, otravné mušky maškary a teploty v lete pohybujúce sa okolo +40°C v zime mrazy -40°a viac ako -50°C. Nie, nie sme oprávnení povedať, že sme spoznali národ Evenkov, Jakutov, Rusov. No tí, s ktorými sme sa spriatelili, nám dovolili nahliadnuť do ich duše.

Ešte pred koncom roka sme rozpačito začali našu super akciu so sušenými jablkami – Jablčné čipsy. Don Marián Peciar priniesol asi kilogram neštandardných jabĺk, či by som vedela, ako na to. Ja som vedela, lebo aj na Slovensku som jablká sušila.

V Poprade sú horúce radiátory už od skorej jesene a tu v Jakutsku o to viac. Do tohto projektu boli zapojené aj deti – Forma získavania zručností – kde si mohli aj trocha zarobiť. Boli to deti zo sociálne slabých rodín. Keďže sme ich chceli aj predávať, tak som ušila vrecúška rôznych veľkosti, podľa váhy. Celkom pekne to vyzerá.

Svätý otec František vyhlásil rok Božieho Milosrdenstva a s tým je spojená i možnosť získania mimoriadnych milostí pre veriacich našej farnosti, aj nás samotných. Keďže náš katolícky kostol je jediný v republike Sacha Jakutia, spĺňa tieto podmienky. Chceli sme to vyjadriť spôsobom pochopiteľným ľuďom tohto mesta, v ktorom žijú mnohé národnosti. Zhotovili sme Vrata Miloserdia z kociek ľadu priamo vyrezaných z rieky Leny. V mestách na ďalekom východe Ruska je tradíciou vyrezávať motorovou pílou rôzne sochy na skrášľovanie námestí. Pracovali sme pri teplotách nižších -40°C. Túto Bránu Milosrdenstva postavil miestny umelec Sergej, náš farník, ktorému som čuť čuť pomáhal.

22.1.2016 sme prizvali do nášho kostolíka veriacich z pravoslávnej cirkvi, Jednoty baptistov a bratov a sestry z evanjelických cirkví i Arménskej cirkvi na spoločné modlitby za jednotu kresťanov. Na konci našich modlitieb zjednotení aj s týmto úmyslom prešli Bránou Milosrdenstva.

Manželské večery sme chceli ponúknuť aj tu v Jakutsku. Šiesteho februára osem párov začalo navštevovať našu kaviarničku kafešku, ktorú som prispôsobila z miestnosti našej knižnice. Ušila som závesy, aby bolo útulnejšie a tiež obrusy, kúpila sviečky, svietniky… Ako to už chodí, kurz úspešne zakončilo šesť párov. Na ôsmy večer mal možnosť manželský pár pozvať priateľov. Všetkých šesť párov, ktoré ukončili Manželské večery, od nás dostali Certifikát o absolvovaní kurzu. Na záver stretnutia sa manželom prihovoril don Marián Peciar.

Súbežne s manželskými večerami Mária s dievčatami z našej farnosti urobila niekoľko kurzov Masterklass – Pečenie koláčov. Keďže pečie koláče skoro na všetky akcie, čajopitia po svätých omšiach, manželské večery a rôzne stretnutia, odozva je veľmi pozitívna a všetci chcú recepty. So ženami sa Mária dohodla na spoločnej príprave a pečení koláčov.

Duchovné cvičenia našej komunity – Čas milostí (29. 2. – 4. 3. 2016), nám prišiel zo Slovenska prednášať don Peter Jacko zodpovedný za misie. V čase silencia sme počúvali príbeh ,,Otec Arsenij, pravoslávny kňaz Peter Andrejevič Strelcov”. Témy boli pripravené bohato aktuálne s hlavnou myšlienkou – Rok Božieho milosrdenstva. Na záver pobytu don Petra Jacka celá komunita navštívila a zabavila sa v ľadovom mestečku.

V roku Božieho Milosrdenstva sa snažíme robiť aj konkrétne skutky lásky a to aj tým najchudobnejším. Filipínky, ktoré patria do našej farnosti, ešte v jeseni nazberali brusnice, z ktorých sme urobili mors – uvarený sirup z brusníc. Mors sme naplnili do pollitrových fliaš a urobili balíčky sušených jabĺk. Spolu s Filipínkami a deťmi, ktoré chodia do nášho domu sme podarovali bezdomovcom v ich záchytnom dome. Bola s nami aj Emka Herčková, dobrovoľníčka, ktorá sa po trojmesačnom pobyte na ukrajinskej misii z Ľvova vracala do Aldanu, no bola pár dní s nami v Jakutsku.

Bránu Miloserdia pohltili lúče slnka, roztopila sa ešte pred Veľkou nocou. Na najväčšie sviatky sme sa pripravovali a tešili o to viac, že na Bielu Sobotu boli pokrstení dvaja mladí ľudia – Michal a naša krstná dcéra Albína, ktorí sa pripravovali na krst 2 roky.

< !-- wp:image {"id":15414,"sizeSlug":"full","linkDestination":"none"} -->

V začiatku pôstneho obdobia je v tradícii pravoslávnych kresťanov tzv. maslenica, niečo podobné ako na Slovensku morena, spojená s množstvom zábavy, piesní a tancov v jakutských aj ruských národných krojoch.

V čase jarných prázdnin pre deti, ktoré chodia k nám do oratka, sme pripravili program s nocovačkou. Dobrovoľníčka Lucia nachystala hry a súťaže v oratku.

S deťmi jej pomáhala animátorka Aľona. Naša mužská zostava, don Peter Lorenc, don Marián Peciar a ja, sme zamestnali chlapcov upratovaním snehu pri kostole.

Mária s dievčatami pripravili večeru aj pre rodičov. Ráno sme na svätej omši spoločne s deťmi poďakovali za radosť, ktorú sme prežili.

Jar sa blíži, chlapi rozbíjajú sneh a ľad. Vode robia korytá, aby odtekala. Mária seje a sadí kvietočky, zatiaľ ich ukladá iba na okná.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.