Silný Indián udrie, silnejší odpustí!

(Banská Belá, 12. júla 2019) – V tomto duchu sa niesol chlapčenský pobytový tábor, ktorým vyvrcholila celoročná animácia mladších chlapcov v saleziánskom stredisku na Mamateyovej v Bratislave. Tábora s indniánskou tematikou sa zúčastnilo 35 chlapcov. Spolu s animátormi mali v prostredí Banskej Belej možnosť utužiť svoje stretkárske partie.

Do malebnej dedinky Mannahatta v tichom kraji zavítala prvý júlový týždeň skupinka chlapcov tzv. mandov. Keďže sa chceli stať pravými Indiánmi, museli sa naučiť veľa nových vecí. Pomohli napríklad starému šamanovi nájsť stratené tomahawky. Taktiež si vyrobili ešusovník, na ktorom potom sušili umyté ešusy. Po západe slnka slávili nočnú svätú omšu, pri ktorej sa ich hlasy niesli rozľahlou hrajinou.

Druhý deň tábora čakal na chlapcov test zručnosti. Vyrobili si čemíza (indiánske oblečenie), čelenky, tomahawky a v neposlednom rade totemy svojho kmeňa. Potom nasledoval test obratnosti a šikovnosti vo vodných dueloch. Víťazom z radu náčelníkov sa stal Šialený Bizón. Šaman Geromino v noci priniesol zašifrovaný odkaz, ktorý sa mladým Indiánom podaril rozlúštiť – „Silný Indián udrie, silnejší odpustí!”

„Bolo cítiť na chalanoch, že sa nad tým zamýšľali a vedeli túto myšlienku previesť do života počas tábora. Dokázali sa ovládnuť či už v hrách alebo pri chlapčenskej súťaživosti,” povedal koadjútor Jozef Martinek, spoluorganizátor tábora.

Na ďalší deň ráno odišli chlapci načerpať potrebné psychické sily, aby boli vyrovnaní. V lese, ďaleko od dediny sa očistili a vydali sa na púť k jazeru, kde potom relaxovali. Cestou plnili úlohy sachemov a ranapov. Pri vode strávili pekný spoločný čas a po návrate do tábora išli priamo spať. Napriek únave stihli v noci ešte zvládnuť prvú časť skúšky mužnosti.

Štvrtý deň tábora bol nevšedný. Indiánov vyrušil biely muž, ktorý im ukradol vesper fungo. Vydieral ich, a tak museli splniť šesť úloh, každá skupina jednu. Po ich splnení im vrátil zadržané veci. Poobede spravil hlavný šaman Geronimo pre chlapcov turnaj. Hralo sa traja proti trom a na záver si všetci zatancovali indiánsky tanec. Vtom ich náhle vyrušila biela tvár, ktorú okamžite poviazali. Keď im tesne pred smrťou votrelec rozpovedal svoj príbeh, vysvitlo, že je otcom Šialeného Bizóna. Nastal čas na oslavu pri ohni a jedle. Taktiež každý dokončil druhú časť skúšky mužnosti, pri ktorej dostal svoje meno. Týmto sa stal pravým Indiánom, ktorý vie odpustiť.

 Informoval: Jozef Martinek SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.