Situácia v Damasku: rezignácia a nádej

(Rím, Taliansko, 28. novembra 2014) – „Tu v Damasku sme rozmaznaní! Sme bez elektriny len šesť hodín denne. Palivo sa nám minie asi o týždeň. Máme dosť múky asi na dva alebo tri týždne. Ale máme šťastie! Inde je to oveľa horšie. V Aleppo sú bez vody a elektriny asi dva alebo tri mesiace.“ To je situácia v Sýrii pohľadom očitého svedka.

Náš zdroj hlási, že po tri a pol roku „je objektívne situácia o trochu horšia, ale subjektívna skúsenosť ľudí je pokojná, pretože život musí ísť ďalej.“ V praxi, keď si zvyknete na niečo horšie, veci sa nejako zdajú o trochu lepšie. „Pred tromi rokmi, keď vybuchli dva-tri mínomety, zavreli školy na niekoľko dní a ľudia nerozprávali o ničom inom. Teraz môže vybuchnúť aj dvadsať bômb za deň, ale ľudia vedia, že musia ísť ďalej.“

Strach zo smrti leží na celom obyvateľstve mesta, v ktorom každý stratil najmenej jedného milovaného. Pre mladých mužov je kritickým momentom, keď dostanú povolávací rozkaz od armády. „Pripojenie sa k armáde znamená, že máte asi 60% pravdepodobnosť, že zomriete, alebo povediete hrozný život. Nedávno prešlo niekoľko nových zákonov o opätovné povolanie záložníkov. Od začiatku vojny nebola šanca odísť z armády. Mnoho mladých ľudí a ich rodín má rastúcu túžbu utiecť preč. Ale nie je to ľahké! Tí, ktorí mohli utiecť, to už urobili. Tú, ktorí sú stále tu, sú tí, ktorí nemajú príležitosť na útek.“

To všetko tiež ovplyvňuje susedný Libanon. „Je to jediná cesta zo Sýrie. Ísť do Turecka a Jordánu je takmer nemožné a Irak je ešte horší… ale Libanon má štyri milióny obyvateľov, ako môže ubytovať viac ako milión utečencov?“

Saleziáni sa snažia dať nádej mladým ľuďom. „Od vypuknutia vojny sa mladí ľudia, ktorí k nám prichádzajú, veľmi zmenili. Predtým sme mali okolo 250 detí. Teraz je oveľa nebezpečnejšie dostať sa sem, preto máme prevažne starších a univerzitných študentov, celkovo okolo 500, všetko kresťanov.“

Majú tam rôzne úrovne zapojenia. „Učíme katechizmus kohokoľvek a organizujeme kurzy v športoch, divadle, hudbe a dizajne. Je tu okolo 120 mladých ľudí, ktorí sa chcú viac zapojiť, zvlášť prostredníctvom saleziánskeho mládežníckeho hnutia a ďalších organizácií. Sú lídrami v rôznych oblastiach. Začali viacero iniciatív, ako sú futbalový turnaj medzi kresťanskými farnosťami a muzikál inšpirovaný piatimi mučeníkmi z Poznane. To nám pomohlo reflektovať, ako žijeme ako kresťania a saleziáni v čase vojny. Nakoniec, okolo pätnásť z týchto mladých ľudí vstúpilo do procesu rozlišovania.“

Nie je jednoduché budovať nádej medzi týmito mladými ľuďmi. Napriek tomu, ako vidíme v živote dona Bosca, riešenie leží priamo v mladých ľuďoch. „Každý mal svoju krízu vo viere, ale tí, ktorí nakoniec otvorili svoje srdcia Bohu očistili sa a teraz je ich viera silná. Keď už raz prešli celým týmto procesom, môžu spraviť veľa.“

pre ANS Gian Francesco Romano, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.