Škola pre animátorov vítala nových prvákov

(Bratislava, 26. novembra 2013) – Animátori z celého Slovenska mali možnosť získať nové poznatky, či oprášiť tie staré, zažiť rodinnú atmosféru stretnutia saleziánskych mladých a znovu sa nadchnúť pre službu animátorstva.

Počas tretieho novembrového víkendu sa na východnom i západnom kurze stretlo spolu 37 animátorov. Prváci sa viac ponorili do výchovného systému dona Bosca a jeho chápania v teórii a praxi, taktiež mali možnosť hlbšie spoznať saleziánsku mládežnícku spiritualitu, či upevniť motiváciu pre svoju službu v animátorstve. „1. kurz ŠpA – celý víkend, aj napriek minimu spánku bol pre mňa jedna podnetná, zaujímavá a aktívna guča plná smiechu a hier, zároveň aj skúseností a nových vedomostí. Stretla sa tam tiež veľmi zaujímavá sociometrická vzorka: každý bol iný, každý mal iné skúsenosti a zároveň to bolo strašne fajn rodinné.“ Kajka

„Pre mňa bol prvý kurz ŠpA veľmi obohacujúci, načerpala som nové sily, motiváciu, chuť do animátorstva, skúsenosti, spoznala nových ľudí, nové strediská, jednoznačne iba pozitívne hodnotím.“ Linda

„Mne sa na kurze najviac páčila rodinná atmosféra, ktorú sme si vytvorili. Bolo to veľmi povzbudzujúce pre nás animátorov. Spoznali sme nových úžasných ľudí a aj nové hry.“ Sebastián

Škola pre animátorov je určená najmä na formáciu a vylepšenie zručností mladých členov Domky, ktorí sa v nej angažujú službou animátora. Skladá sa zo štyroch stretnutí v priebehu dvoch rokov. Kurzy prebiehajú súčasne na východnom a západnom Slovensku pod vedením kvalitných tímov školiteľov. Obsahy kurzov sú zamerané na animátorstvo, preventívny systém, osobný prístup a sprevádzanie, odovzdanie viery a dynamiku skupiny.

Informovala: Soňa OkkelováZdroj: www.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.