Škola života

Na Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne sa od roku 2011 organizuje projekt s názvom Škola života.

Škola života je séria periodických prednášok bývalých žiakov GJB pre súčasných študentov tejto školy. Hosťami týchto besied sú zaujímaví a hodnotní ľudia z duchovného, politického a podnikateľského prostredia. V pravidelných mesačných intervaloch absolventi GJB obohacujú študentov gymnázia osobným svedectvom ako možno žiť prijaté hodnoty saleziánskej výchovy v praktickom živote. Cieľom projektu je pomôcť študentom pri výbere vysokej školy a najmä svojho budúceho povolania. Realizátorom projektu je Združenie Exallievov Don Bosca na Slovensku. 

Úspešný projekt "Škola života" pokračuje v Šaštíne aj tento školský rok  V utorok 16.10.2012 prišiel porozprávať o svojom osobnom i pracovnom živote JUDr. Martin Mokrý, ktorý bol najmladším starostom v čase jeho zvolenia. Študenti s ním mohli diskutovať o komunálnej politike, ktorá sa dá robiť aj inak a to podľa svedomia a hodnôt, ktoré prijal aj na gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne.

121023_exalievi_2.jpg

informoval: Michal Nemček

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.