Škôlky so saleziánskym štýlom výchovy v Bratislave založili tradíciu spoločných stretnutí

(Bratislava 30. novembra 2022) – Počas prvého novembrového víkendu sa v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie s názvom Pedagogický prístup učiteľa vo výchovno-vzdelávacích postupoch v saleziánskom štýle výchovy a predchádzanie zla v preventívnom systéme dona Bosca. Pozvanie prijali aj pedagogičky z Materskej školy Mamy Margity z Trnávky. Išlo o historicky prvé spoločné stretnutie oboch materských škôl.

„Týmto stretnutím chceme zaviesť tradíciu spoločných stretnutí, kde by sme si mohli odovzdávať skúsenosti vo výchove a obohacovať sa o nové prístupy, formy či metódy práce s deťmi. Zvlášť v okruhu saleziánskej rodiny, ktorá nám je tak blízka,“ predstavila myšlienku saleziánka Martina Škvareninová. Obe materské školy totiž spája preventívny výchovný systém dona Bosca, ktorý je zameraný na predchádzanie zla a láskavý prístup vychovávateľa k vychovávaným.

Duchovná obnova saleziánskej rodiny

V piatok, v popoludňajších hodinách, sa po úvodnom privítaní zhostil témy duchovnej obnovy pozvaný lektor salezián don Andrej Kňaze. V prednáške hovoril na tému duchovnej obnovy „O radosti“, ktorá je ponúkaná pre celú saleziánsku rodinu v rámci príprav osláv vďačnosti za 100 rokov prítomnosti saleziánskej charizmy na Slovensku.

„Počas duchovnej obnovy ma zaujali slová, že my, dospelí, považujeme otázky povolania za otázku nejakej rozhodujúcej voľby mladosti.ʼ Áno, je potrebné sa v mladosti rozhodnúť. Ale potrebné je vedieť sa rozhodnúť každý deň pre povolanie, ktoré som si zvolila,“ podelila sa o myšlienky z duchovnej obnovy jedna z účastníčok. Učiteľky strávili čas v ústraní, v modlitbe a mali možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

Preventívny systém dona Bosca v praxi

Sobota sa niesla už v zážitkovom vzdelávaní pod taktovkou Andreja Skalu, predsedu Rady mládeže Slovenska, lektora a metodika vzdelávania v Domke. Účastníčky sa na začiatku navzájom lepšie spoznali prostredníctvom zábavných aktivít; premenili sa na malých tučniakov, precvičili si pozornosť cez hru. „Bolo to zábavné, hrať sa chvíľu ako malé deti. Pre mňa, ako pedagogičku, bolo podnetné zažiť si tú radosť, ktorú prežívajú deti. Mohla som sa vcítiť do detského sveta, keď deti prežívajú súťaživosť, učia sa mať zmysel pre presnosť, trénujú pozornosť a ešte k tomu sa snažia byť ohľaduplnými voči ostatným,“ s úsmevom priblížila ďalšia z účastníčok.

Saleziánska pedagogika

Vzdelávanie sa však nenieslo len v hravej forme, časť bola venovaná prednáške. Andrej Skala porovnával výchovu v časoch dona Bosca s dnešnou výchovou, hovoril o preventívnom a represívnom systéme. Viac priblížil rozdiel medzi pojmami „preventívny systém“ a „saleziánska pedagogika.“

„Saleziánska pedagogika je výchovný prístup, ktorý od jeho vzniku teoreticky rozpracúvajú a prakticky realizujú predovšetkým saleziáni, členovia saleziánskej rodiny aj laici. Ide o označenie výchovného pôsobenia výchovy, ktorá vychádza z ‚preventívneho systému‘, ale je obohatená o mnohé výchovné skúsenosti a teórie, ktoré ešte neboli v čase života Jána Bosca rozpracované, napríklad teória animácie, alebo kultúrnej animácie, výchovno-pastoračný projekt a iné,“ povedal Andrej.

Pani učiteľky pracovali aj v skupinách. Pripravovali rôzne modelové situácie vychádzajúce z výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách. Navzájom reagovali raz autoritatívnym spôsobom a raz preventívnym, láskavým spôsobom. Spoločne sa hlbšie dotkli témy asistencie v saleziánskej pedagogike ako metódy animácie.

Po skončení oficiálnej časti sa v popoludňajších hodinách učiteľky premiestnili na Trnávku. Tam zhodnotili vzdelávanie a prezreli si priestory MŠ Mamy Margity. „Teším sa, že som mohla spoznať inšpiratívne kolegyne z inej škôlky, ako aj zažiť nové spoločenstvo. To všetko bolo popretkávané charizmou dona Bosca a jeho výchovným systémom,“ zhodnotila učiteľka z MŠ Mamy Margity.

Zdroj: skolkamazzarellovej.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.