Skončila sa provinciálna kapitula sestier saleziánok

(Smižany, 31. októbra 2019) – V dňoch 23. – 27. októbra sa v Smižanoch konala provinciálna kapitula saleziánok. Sestry schválili počas týždňového zhromaždenia niektoré dokumenty a uznesenia. Zaoberali sa aj vnútornými smernicami pre život v komunitách a nechýbala voľba delegátky pre budúcoročnú generálnu kapitulu v Ríme.

V úvode kapituly pozdravila saleziánky ich generálna predstavená matka Yvonne Reungoat. „Veľmi dôležitá je konfrontácia s Božím slovom, aby ste sa stali domom misionárskeho ohlasovania, ktoré zapája mladých, ako aktívnych a zodpovedných protagonistov prítomnosti a budúcnosti,” povzbudila spolusestry. Provinciálna predstavená sestra Monika Skalová spolu s členkami rady predniesla zhromaždeniu faktografickú správu provincie za obdobie šiestich rokov.

Štúdium podkladov, práca v skupinách, schvaľovanie dokumentov či uznesení tvorili program jednotlivých dní. Procesom diskusie a spoločného uvažovania sprevádzali kapitulné zhromaždenie regulátorka Jana Kurkinová a externý facilitátor Ján Mihálik. Účastníčky si vykonali aj púť na Levočskú horu, kde mali priestor na stíšenie sa a modlitbu.

Saleziánky sa zaoberali aj oblasťou rómskej pastorácie, prítomnosti sestier v Trnave a situáciou dôchodkového veku sestier. V nedeľu sa im prostredníctvom listu prihovoril provinciál saleziánov don Jozef Ižold, provinciálny koordinátor saleziánov spolupracovníkov Peter Kvas, zástupkyne VDB, Zuzana Čepelová ako členka ADMY, Jana Tutková a Viki Raganová, ktoré nechali zaznieť hlas mladých. Prítomná bola aj exallieva Eva Bakytová.

„Vnímala som, že provincia sa posúva, že osoby rastú, mení sa ´zaužívaná mentalita´ vo vnímaní či hodnotení veci. Je snaha o pozitívny pohľad vychádzajúci z viery, ale aj reálne a otvorené pomenovanie problémov, snaha o konštruktívny dialóg a priamu konfrontáciu s úctou a pozornosťou na osobu ako takú,“ zhodnotila kapitulu regulátorka Jana Kurkinová, ktorá bola zároveň zvolená ako náhradníčka na generálnu kapitulu.

Závery z provinciálnej kapituly budú podkladom pre generálnu kapitulu, ktorá sa uskutoční v roku 2020 v Ríme. Zo slovenských saleziánok sa jej zúčastnia provinciálka Monika Skalová a zvolená delegátka Marta Baňasová.

Informovala: Dagmara Čepelová, FMAFoto: archív FMA

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.