Skončila sa XXIV. generálna kapitula Inštitútu FMA. Bola skúsenosťou viery a školou formácie

(Rím, 2. novemebra 2021) – Téma „Urobte všetko, čo vám povie.“ (Jn 2,5) Životodarné komunity v srdci súčasného sveta, sprevádzala generálnu kapitulu, ktorá trvala od 12. septembra do 24. októbra 2021. Členky kapituly sa zapojila do sesterského života a do reflexie/štúdia, modlitby, počúvania i konfrontácie. Ich syntézou je kapitulný dokument – S Máriou byť „prítomnosťou“, ktorá vytvára (plodí) život.

Generálna matka, sestra Chiara Cazzuola, dopoludnia predniesla kapitulárkam svoj záverečný prejav, v ktorom okrem iného povedala: „XXIV. generálna kapitula prinesie dobré plody pre celý Inštitút, ak budeme účinnými sprostredkovateľmi komunikácie a zdieľania tejto hlbokej skúsenosti, ktorú sme spolu okúsili a oslávili. Preto je čas zostúpiť z Kány do Kafarnauma, nie samé, ale s Ježišom a Máriou, aby sme zdieľali život a poslanie spolu s mladými a s laikmi; aby sme dovolili Bohu ‚dýchať‘ skrze našu existenciu a odvážne čelili výzvam, s ktorými sa stretneme.“

Na záver dopoludnia sa konala eucharistická slávnosť, ktorej predsedal hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime. Vo svojej homílii povedal členkám kapituly: „Prežili ste čas hojnosti Ducha Svätého a milosti, čas osobného obohatenia, hlbokých presvedčení a teraz je povinnosťou vás všetkých podeliť sa o toto bohatstvo a vydávať svedectvo. Vo vernosti saleziánskej charizme ste povolané byť životom pre mnohých, svetlom v poslaní medzi najchudobnejšími. Tiež Božím pohladením pre tých najvzdialenejších, ktorí potrebujú ľudskosť a blízkosť. Kapitula začína teraz, budeme pokračovať v kráčaní spolu, spolupracovať s tvorivosťou Ducha Svätého v saleziánskom výchovnom poslaní.“

Slávenie ďakovnej sv. omše, záverečné slová generálnej Matky Chiary Cazzuolovej a podpísanie dokumentov tak uzavreli XXIV. generálnu kapitulu.

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.