Skutočnými lídrami saleziánskeho poslania sú naši svätci

(ANS, Rím, 18. apríla 2018) – Už po druhý raz sa konal v Ríme Seminár o podpore káuz blahorečenia a svätorečenia saleziánskej rodiny. V dňoch 10. až 14. apríla sa na ňom zišlo asi 100 účastníkov, zasvätených i laikov, z 13 zložiek saleziánskej rodiny. Slovensko zastupoval don Jozef Slivoň, vicepostulátor v procese blahorečenia dona Titusa Zemana, a pani Helena Barátová, jedna z najbližších spolupracovníkov na tomto procese.

Po prvom seminári v roku 2016 bol tento druhý venovaný osobitnej téme vedeckého skúmania a teologického hodnotenia zázrakov. Na seminár prišiel ako hosť aj salezián kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, tiež P. Boguslaw Turek, jeho prefekta, don Rossano Sala, osobitný sekretár budúcej Synody biskupov, a ďalší vzácni hostia.

Úvodný vstup mal vikár hlavného predstaveného saleziánov don Francesco Cereda, záverečný príhovor a svätú omšu zasa samotný desiaty nástupca dona Bosca, don Ángel Fernández Artime.

„Cieľ, ku ktorému seminár smeroval – povedal don Pierluigi Cameroni, generálny postulátor saleziánskej rodiny – je prednáškami, podelením sa o skúsenosti a prežívaním spoločenstva podporiť v účastníkoch poznanie o skúmaní a hodnotení predpokladaných zázrakov. Oceniť dedičstvo svätosti, ktoré vykvitlo vďaka donovi Boscovi a prichádza až do našich čias značí preukázať pravdivosť vety dona Ruu po smrti svätého zakladateľa: Našim pravidlom je odteraz – svätosť synov je dôkazom svätosti otca.“

Hlavný predstavený don Ángel F. Artime vo svojom záverečnom príhovore v sobotu 14. apríla zdôraznil, že cesta svätosti a svedectvá svätosti saleziánskej rodiny sú predovšetkým darom Ducha Svätého, ktorý máme prijať s vďačnosťou a v duchu služby. Tieto svedectvá potvrdzujú, že nestačí iba ponúkať službu alebo robiť veci, ale je potrebné prinášať Ježiša a privádzať k Ježišovi a s radosťou ohlasovať evanjelium: „Chcem vnímať svedectvo našich svätých, blahoslavených a všetkých členov saleziánskej rodiny na ceste ku uznanej svätosti ako sprievodcov na cestách a v živote podľa Ducha. Svedectvo života, ich cesta povolania a často i ich spisy sú pre nás stopami života, aby sme sa učili klásť celý život pod vedenie Ducha Svätého, aby sme boli citliví v počúvaní jeho inšpirácií a hnutí.“

Seminár poukázal aj na hlbokú prítomnosť saleziánskych svätých v každodennom živote a poslaní saleziánskej rodiny, čo je aj podstatou článku viery o spoločenstve svätých. – Hlbšie poznanie o svätcoch pomáha zameriavať sa na podstatu každodenného života: nie iba čo saleziánska rodina robí, organizuje, ale evanjelium žité ako svedectvo života, ktoré priťahuje k Ježišovi. – Lepšie poznanie príbehov povolaní svätých, blahoslavených, ctihodných saleziánskej rodiny napomáha ich nasledovať ako učeníci Krista a povzbudzuje k odvahe na vlastnej ceste povolania. – Konkrétna modlitba k týmto 172 svätým, blahoslaveným, ctihodným a Božím služobníkom – je veľkou príležitosťou pre výchovno-pastoračné komunity, aby sa posilnili pre odpovedanie na výzvy čias.

Fotoalbum zo seminára: https://www.flickr.com/photos/130162259@N04/albums/72157689714429720

Materiály zo seminára (taliansky): http://www.sdb.org/it/santita-salesiana/177-seminario-santita/1627-2-seminario-di-promozione-delle-cause-dei-santi-interventi

Saleziánska rodina má aktuálne 9 svätých, 118 blahoslavených, 16 ctihodných a 26 Božích služobníc a služobníkov. Počet procesov, ktoré saleziánska postulácia sleduje je 51.

Podľa ANS rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.