Slávnosť na počesť dona Andreja Poláka SDB

(Horná Lehota, 16. júna 2015) – Pri príležitosti nedožitých 90. narodenín dona Andreja Poláka SDB sa 17. marca konala v jeho rodisku v Hornej Lehote na Orave spomienková slávnosť. Ďakovnú svätú omšu celebroval don Anton Červeň SDB v kostole Sedembolestnej Panny Márie.

Svätej omši predchádzala mládežnícka akadémia o živote a diele dona Andreja. Na stretnutia s ním si zaspomínal Ing. Ján Ďurech, slovenský diplomat v Káhire v rokoch 1992-1993, ktorý zanechal trvalú spomienku na tohto saleziána v dvoch knihách – Neskoré priateľstvá a Páter Andrej Polák SDB. Rodina zosnulého jubilanta sa stretla na modlitbe pri jeho hrobe na cintoríne v Hornej Lehote.

Andrej Polák sa narodil 19. marca 1925 v Hornej Lehote. 1. júla 1958 prijal v Turíne kňazské svätenie. Svoje misijné poslanie začal v Libanone. V rokoch 1968 – 1973 vyučoval matematiku a fyziku v saleziánskom seminári v Bejrúte, päť rokov pôsobil na talianskej strednej škole v Alexandrii (Egypt) a od roku 1978 bol v Káhire. Tu na okraji veľkomesta vychovával a pripravoval do života, s nemeckými a talianskymi spolubratmi, vyše dvetisíc chlapcov zo severnej Afriky. Do večnosti nás predišiel 7. júla 2002.

Informoval: L. Polák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.