Slávnosť nedožitej storočnice misionára z Rajeckej Lesnej

(Rajecká Lesná, 17. decembra 2013) – Sto rokov od narodenia saleziána kňaza Martina Mazáka, dlhoročného misionára Slovákov vo Švajčiarsku, si pripomenuli v nedeľu jeho rodisku v Rajeckej Lesnej.

Slávnostnej omši v Bazilike Narodenia Panny Márie predsedal vikár saleziánov na Slovensku don Jozef Ižold, prítomný bol aj miestny farár vdp. Ján Rusnák. Direktor saleziánskeho domu v Žiline, don Peter Lukáčik, v kázni priblížil život a misionársku činnosť dona Martina Mazáka medzi Slovákmi vo Švajčiarsku. Liturgiu doprevádzal chrámový zbor dospelých a mladých La Famiglia zo saleziánskej farnosti v Žiline.

Na záver slávnosti sa prítomní pomodlili pri hrobe dona Mazáka, hneď vedľa baziliky.

Don Martin Mazák sa narodil 12. decembra 1913 v Rajeckej Lesnej. V roku 1937 sa stal saleziánom, neskôr študoval v Lyone, kde bol roku 1945 vysvätený za kňaza. Od roku 1952 pôsobil vo Švajčiarsku v Sione a v Morgese pri Lausanne.  Od roku 1969 bol poverený vedením „Katolíckej misie pre utečencov z Československa“ vo všetkých po francúzsky hovoriacich kantónoch Švajčiarskej konfederácie. Stal sa uznávanou autoritou nielen v cirkevných kruhoch, ale aj v kultúrnom, politickom a administratívnom kontexte frankofónnych kantónov. Don Mazák zomrel v Ženeve 17. novembra 2006. Pochovaný je v rodisku, v Rajeckej Lesnej.

Rastislav Hamráček SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.