Slávnostná konferencia v deň jubilea Antona Srholca

(Bratislava, 10. júna 2014) – V deň 85. narodenín dona Antona Srholca 12. júna sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutoční konferencia s názvom Sociálna práca ako služba Životu. Záštitu nad podujatím prevzal primátor hlavného mesta SR Milan Ftáčnik a rektor VŠZaSP sv. Alžbety Marián Karvaj.

Konferencia sa začne svätou omšou v kaplnke sv. Ladislava v priestoroch Primaciálneho paláca. Po príhovoroch organizátorov a hostí bude pokračovať v dvoch blokoch. Prvá časť bude venovaná sociálnej práci zasvätených (kňazov, rehoľníčok, rehoľníkov) a druhá historickým aspektom.

Vstup na konferenciu je voľný. Viac informácií na konferenciaNH@gmail.com.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.