Slovenská i česká provinciálna rada ASC má za sebou stretnutie v Smoleniciach

(Smolenice, 7. jún 2016) – V piatok 27.5.2016 sa na Smolenickom zámku uskutočnilo spoločné stretnutie slovenskej a českej provinciálnej rady ASC.

Účastníkov z Čiech, Moravy aj Slovenska vítali saleziáni spolupracovníci v slovenských krojoch, s nakrájaným chlebom so soľou. Stretnutie začalo spoločným slávením Eucharistie v miestnom kostole v Smoleniciach s príhovorom českého delegáta Jána Komárka SDB, ktorý pôsobí vo Fryštáku, kolíske saleziánov Čiech a Moravy. Na programe bol ďalej zoznamovací večer. Sobota sa niesla v znamení výletu do jaskyne Driny. Nechýbala ani oslava 140. výročia založenia Združenia ASC počas obeda, ktorého sa zúčastnil aj slovenský provinciál don Jozef Ižold SDB, slovenská provinciálka sr. Jana Kurkinová FMA, zástupcovia exallievov, dobrovoľníčok don Bosca a Združenia Márie Pomocnice (ADMA). Popoludní sa pokračovalo samostatnými zasadaniami provinciálnych rád a komentovanou prehliadkou zámku.

2016 06 07 ASC Smolenice1

Nedeľa, ktorú zahájili svätou omšou, pokračovala spoločným zasadaním provinciálnych rád, pri ktorom si predstavili fungovanie provincií, podelenie úsekov, animovanie spolupracovníkov a vzájomne sa inšpirovali.

Ďalšie spoločné stretnutie sa uskutoční v českom Fryštáku.

2016 06 07 ASC Smolenice2

Informovala Ivana Pospíšilová ASC

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.