Slovenská provincia má dvoch nových diakonov

Druhý júnový víkend prijali dvaja saleziáni určení pre slovenskú provinciu diakonskú vysviacku. V sobotu 8. júna bol vysvätený Emmanuel Niyoyitungira v Turíne na Valdoccu v Bazilike Panny Márie Pomocnice a v nedeľu 9. júna Raymond Joseph v Jeruzaleme v Bazilike agónie v Getsemanskej záhrade. Slávností sa zúčastnili aj saleziánske delegácie zo Slovenska.

Raymond Joseph, pôvodom z Indie, sa ako člen 148. saleziánskej misijnej výpravy stal súčasťou slovenskej saleziánskej misie na Sibíri. Po kňazskej vysviacke bude pôsobiť ako misionár v Jakutsku. Na jeho vysviacke sa zúčastnil aj direktor domu v Jakutsku don Ján Krupa a provinciálny ekonóm saleziánov don Andrej Kňaze.

Emmanuel Niyoyitungira uprostred prvého radu

Emmanuel Niyoyitungira sa narodil v Gitaramuke-Ruchororo na severe Burundi. Prestúpil do slovenskej provincie, aby mohol prísť na misiu do Jakutie. Po kňazskej vysviacke bude svoje poslanie vykonávať ako misionár na Sibíri v Jakutsku. Jeho vysviacky sa zúčastnil provinciál saleziánov don Peter Timko, don Peter Boško aj misionár zo Sibíri don Jozef Tóth. Svojho krajana prišli podporiť aj kontemplatívne sestry vizitantky, ktoré pre túto príležitosť dostali mimoriadne povolenie.

Záznam diakonskej vysviacky Emmanuela Niyoyitungira:

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.