Slovenská provincia sestier saleziánok otvorila komunitu v Baku

(Azerbajdžan, Baku, 20. septembra 2017) – Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie otvorili saleziánky v Azerbajdžane novú komunitu. Popri sestrách Matky Terezy sú druhou ženskou rehoľou, ktorá v krajine pôsobí.

Dvojročná prítomnosť sestier Andrey Mladošovej a Slávky Butkovej v hlavnom meste Baku ukázala, že je dôležité posilniť ju o ďalšiu sestru. Treťou misionárkou sa stala Martina Alaxová, ktorá 1. septembra tohto roku zložila večné sľuby v Inštitúte FMA. S počtom troch sestier sa tak mohla zriadiť nová komunita.

Komunitu slávnostne otvorila vikárka provinciálnej predstavenej sr. Monika Skalová. Odporučila sestrám mať čas na osobnú i komunitnú modlitbu, čas pre osobnú radosť každý deň a čas na seba navzájom. „Posilnením spoločenstva sa vám ľahšie pôjde medzi ľudí s inou kultúrou, iným náboženstvom, inými tradíciami,“ povedala vikárka. Na záver odovzdala symbolicky kľúč predstavenej novej komunity sr. Slávke Butkovej.

Sestry saleziánky prišli do Baku na pozvanie apoštolského prefekta Vladimíra Feketeho SDB, ktorý je zároveň predstaveným komunity saleziánov. Tí pôsobia v krajine už 17 rokov.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.