Slovenské saleziánky majú novú provinciálnu predstavenú

(Badín, 6. augusta 2018) – Sestry saleziánky na Slovensku majú od 5. augusta nové vedenie. Po sr. Jane Kurkinovej, ktorá provinciu viedla uplynulých šesť rokov, štafetu vedenia a animácie provincie prevzala sr. Monika Skalová.

Slávnosť odovzdania mandátu služby autority sa uskutočnila v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne za účasti takmer všetkých sestier provincie, provinciála saleziánov dona Jozefa Ižolda a ďalších saleziánov, niektorých saleziánov-spolupracovníkov a ďalších členov saleziánskej rodiny.

Pri tejto príležitosti provinciu navštívila členka generálnej rady a vizitátorka Inštitútu Dcér Márie Pomocnice, sr. Maria Assunta Sumiko Inoue, ktorá ako delegátka hlavnej predstavenej verejne prečítala menovací dekrét hlavnej predstavenej, Matky Yvonne Reungoat. Vo svojom príhovore nechala sr. Monike sympatické posolstvo, v ktorom službu autority prirovnala k svetlu lampy, ktoré je schopné preniknúť srdce každého človeka. Taktiež prejavila radosť nad účasťou saleziánskej rodiny na tejto slávnosti a povzbudila ich k spolupráci v rodinnom duchu, spoluzodpovednosti. Sestru Moniku uistila, že nie je na všetky úlohy sama, ale má za sebou silné zázemie sestier i bratov, s ktorými bude zdieľať svoje poslanie.

Provinciál saleziánov don Jozef Ižold vo svojom príhovore vyzdvihol hodnoty rodinného zázemia a hodnôt, ktoré sr. Monika prijala vo svojej rodine, ocenil spoluprácu, ktorá bola rozvinutá v saleziánskej rodine doteraz a vyjadril nádej na jej sľubné pokračovanie.

V závere slávnostnej sv. omše sa prítomným prihovorila sr. Monika: „Uvedomila som si, že byť provinciálkou je vlastne rizikové povolanie. Asi by som nemala veľkú odvahu do tohto rizika vstúpiť, keby som od Pána nepocítila pozvanie – Neboj sa milovať viac. A tak chcem ostávať v božej láske, aby som sa od neho učila, čo to znamená milovať viac a učila sa to aj od vás sestier, bratov, príbuzných, mladých známych. Ďakujem, že ste a že budete v tejto službe so mnou.“

Slávnosť pokračovala rodinným stretnutím pri slávnostnom obede a stretnutím sestier so sr. Mariou Assuntou. Deň odovzdania služby nebol vybratý náhodne. Práve 5. augusta 1872 bol v talianskej dedinke Mornese založený Inštitút Dcér Márie Pomocnice. Odvtedy je tento dátum takmer na celom svete dňom skladania rehoľnej profesie a uskutočňovania významných zmien v živote inštitútu.

Sr. Monika je od roku 2000 v poradí už štvrtou provinciálnou predstavenou na Slovensku. Symbolicky prijala z rúk končiacej provinciálnej predstavenej, sr. Jany Kurkinovej, horiacu hlinenú lampu, ako symbol odovzdávania a uchovávania svetla viery, charizmy a lásky. Pod jej vedením sú sestry pozvané aj v ďalšom šesťročí nielen uchrániť si svetlo viery, ale zapáliť svet, byť nositeľkami radosti a nádeje spolu s mladými.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.