Slovenskí a českí saleziáni opäť utužili vzťahy

(Fryšták, 21. februára 2014) – V dňoch 17. až 21. februára sa konalo v českom Fryštáku spoločné školenie direktorov slovenskej a českej provincie. Vyše 50 účastníkov školenia sa zamýšľalo nad saleziánskou spiritualitou, pastoráciou mládeže a spoločne si vymieňali skúsenosti z vedenia a animácie jednotlivých provincií a komunít.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.