Slovenskí a českí saleziánski direktori hovorili o formácii

(Fryšták, 21. januára 2020) – Permanentná formácia bola hlavnou témou už tradičného spoločného stretnutia slovenských a českých direktorov saleziánskych komunít. Zišli sa v Dome Ignáca Stuchlého vo Fryštáku na Morave 13. až 18. januára.

Stretnutie nemalo len školiaci ale aj priateľský a oddychový charakter, v duchu saleziánskej rodinnosti a bratskosti. Popri téme o formácii boli na programe aj filmy, stolný tenis, púť na Hostýn a dostatok času pre debaty a posedenie.

Ako hostia prišli medzi saleziánskych direktorov najprv česká saleziánka sr. Michaela Piterová, ktorá ponúkla pohľad na trvalú formáciu v dokumentoch Cirkvi a saleziánskej spoločnosti, potom česká karmelitánka sr. Růžena Sekulová – hovorila o téme pocitov a ponúkla aj viaceré praktické metódy; napokon na tretí deň don Štefan Turanský pripomenul kľúčové piliere služby direktora a nástroje pre animáciu komunity. Posledné popoludnie bolo venované stretnutia zvlášť slovenských a zvlášť českých direktorov. Prítomní boli aj obaja novo menovaní provinciáli – don Martin Hobza a don Peter Timko.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.