Slovenskí saleziáni dostali medailu od moskovského patriarchu Kirilla I.

(Moskva, 19. januára 2021) – Slovenskí saleziáni Jozef Tóth a Marián Peciar dostali medailu od moskovského pravoslávneho patriarchu Kirilla I., a to pri príležitosti 150. výročia Jakutskej pravoslávnej eparchie. Ocenenie im odovzdal jakutský pravoslávny eparcha Román Lukin.

Moskovský patriarcha udelil medailu aj zástupcom arménskej menšiny či moslimskému imánovi. Salezián Marián Peciar toto ocenenie vníma ako pekný spôsob vyjadrenia vďačnosti, pochvaly a ocenenia nielen jeho práce, ale aj prítomnosti a priateľstva. Slovenskí saleziáni pôsobia na Sibíri už od roku 1991.

Don Peciar pôsobiaci v ruskom Jakutsku hovorí, že podobné vyznamenania majú v ruskej kultúre veľký význam a vážnosť. Ocenenie od moskovského patriarchu ho prekvapilo, pretože pôvodne mal prevziať len medailu za svojho spolubrata Jozefa Tótha, ktorý sa momentálne lieči na Slovensku.

„Práve takéto podujatie, kde v jednej miestnosti sa stretne imám mešity, pravoslávny biskup, zástupca Katolíckej cirkvi, zástupca arménskej menšiny, toto priateľstvo a táto vzájomná podpora a úcta, schopnosť sa rozprávať a tešiť jeden z druhého, tak myslím, že pre dnešný svet je to veľká výzva,“ povedal don Marián.

Vyzdvihol, že vzťahy medzi Katolíckou a Pravoslávnou cirkvou sú v Jakutsku, možno na rozdiel od iných oblastí Ruska, veľmi otvorené a korektné. „Veľmi nám pomáha to, že sa nachádzame v situácii, kde najväčšia skupina obyvateľstva sú vlastne vyhlásení ateisti,“ uviedol.

Na Sibíri momentálne pôsobia a pracujú šiesti slovenskí saleziáni, a to v meste Aladan a Jakutsk. „Máme tu dve farnosti, venujeme sa katechizácii, stretaniu s ľuďmi, príprave k sviatostiam, ponúkame aj voľnočasové aktivity,“ približuje salezián.

Medailu od moskovského patriarchu dostal aj salezián Jozef Tóth, ktorý misiu na Sibíri pred tridsiatimi rokmi zakladal. Zo Slovenska, kde sa momentálne lieči, do Jakutska poslal správu, kde vladykovi Romanovi, jakutskému pravoslávnemu arcibiskupovi, vyjadril, že ocenenie si nezaslúži, ale hreje ho pri srdci. Don Tóth dodal, že ak Pán dá, bude sa usilovať pokračovať vo svojej misionárskej službe.

Zdroj: tkkbs.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.