Slovenskí saleziáni na Sibíri majú za sebou taliansku návštevu

Slovenskí saleziáni na Sibíri majú za sebou taliansku návštevu

(Jakutsko, Rusko, 16. august 2016) − Od 3. do 8. augusta prebehla v Jakutsku návšteva zástupcu z oddelenia pre misie v hlavnom dome dona Alfreda Maravilla SDB. Prítomný bol aj bývalý slovenský provinciálny delegát pre misie don Peter Jacko SDB. Spoločne s hosťom viedli stretnutie o hodnotení a rozlišovaní saleziánskej prítomnosti v Jakutskej republike v Rusku. Prví saleziáni zo Slovenska prišli do mesta Aldan v roku 1992, aby začali pastoračnú starostlivosť o niekoľko málo katolíkov. V roku 1997 otvorili druhú prítomnosť v meste Jakutsk, v hlavnom meste Jakutskej republiky. Dnes tam vedú farnosť, jedinú na celom území veľkom približne ako Čína.

2016 08 16 ANS Sibir1

 

2016 08 16 ANS Sibir2ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.