Slovenskí saleziáni sa stretli s pápežom. Dostali požehnanie pre svoje misie

(Mongolsko/Ulanbátar, 8. septembra 2023) – Svätý Otec navštívil v dňoch 31. augusta až 4. septembra Mongolsko. Ústredným momentom jeho 43. apoštolskej cesty bola nedeľná svätá omša, ktorú pápež slávil na zimnom štadióne Stepná aréna v hlavnom meste Ulanbátar. Medzi koncelebrantmi bol aj Mons. Vladimír Fekete, apoštolský prefekt Azerbajdžanu a saleziánsky misionár na Sibíri don Jozef Tóth.

„Pre mňa osobne je táto krajina veľmi milovaná. Pracoval som tu so spolubratmi ako prvý salezián skoro štyri roky. Čo sa týka Svätého Otca, pre mňa sú to dni zázraku a milosti. Je to poslanie aj povzbudenie pre nás, byť svedkami viery a radosti,“ bezprostredne reagoval na návštevu pápeža don Tóth. V súčasnosti pôsobí v meste Jakutsk a spolu s komunitou saleziánov v Aldane sú jediní katolícki kňazi v celej Jakutiji.

Z homílie Svätého Otca zaujal Mons. Feketeho príklad o púšti a smäde, ktorý ľudia pociťujú rôznym spôsobom. „Práve v tom my ako misionári cítime hlavnú úlohu či sme v moslimskej, či budhistickej krajine – pomáhať ľuďom pochopiť, že Ježiš Kristus je jediný Spasiteľ, jediný záchranca. A ak im aj nie sme schopní dať odpovede na všetky ekonomické a iné otázky, ak im pomôžeme nájsť cestu k Ježišovi Kristovi, ktorý naplní ich srdcia pokojom, zmyslom života, radosťou, tak sme im priniesli to najdôležitejšie,“ povedal pre cirkev.cz.

Počas krátkeho stretnutia s pápežom odovzdal Mons. Fekete pápežovi Františkovi pozdravy azerbajdžanských katolíkov. Svätý Otec poznamenal, že vždy s láskou spomína na svoju návštevu tejto krajiny. Odovzdal Cirkvi v Azerbajdžane apoštolské požehnanie a ubezpečil o svojich modlitbách za čo najskoršie nastolenie spravodlivého mieru na južnom Kaukaze.

Rovnako dostal požehnanie pre saleziánsku misiu na Sibíri aj don Jozef Tóth.  

Zdroj: catholic.az, cirkev.czFoto: printscreen

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.