Slovensko navštívi hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime

(Bratislava 2. novembra 2016) – Saleziánska rodina na Slovensku sa pripravuje na jedinečnú návštevu hlavného predstaveného saleziánov. Desiaty nástupca dona Bosca don Ángel Fernández Artime, pôvodom Španiel, od piatku 4. novembra do utorka 8. novembra absolvuje stretnutia so saleziánmi, s mladými, so saleziánskou rodinou a navštívi aj Vajnory, kde sa pomodlí v kostole za blahorečenie Titusa Zemana. Hlavný program otvorený aj pre verejnosť bude v sobotu 5. novembra v Žiline.

Sobotný program otvorí slávnostná sv. omša o 10.00 v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch v Žiline, pri ktorej zložia do rúk nástupcu dona Bosca svoje prísľuby noví členovia Združenia saleziánov spolupracovníkov. Bezprostredne po sv. omši bude v kostole nasledovať stretnutie so saleziánskou rodinou. Možnosť stretnúť sa s donom Ángelom osobne ponúka popoludňajšie stretnutie v žilinskej hale Tennis Point (ul. Za plavárňou 1), ktoré sa začne o 15.30 h. Účastníkov čaká kultúrno-hudobný program, v rámci ktorého sa môžu zoznámiť s osobou hlavného predstaveného.

„Hovoríme, že mladý človek prežíva také štyri roviny svojho života. Je to rozmer výchovy k viere, preto sa stretávame pri slávení eucharistie, potom máme rozmer výchovy a kultúry, čo je životom mladých, preto tento kultúrno-hudobný program. Zároveň je tu dimenzia združovania, preto nám ide o veľkú skupinu mladých, ktorí vychádzajú z našich stretiek, čo je ich skúsenosť cirkvi ako spoločenstva veriacich v Krista. Posledný rozmer je modlitba za povolania; chceme ich sprevádzať v objavovaní povolania a preto sa na konci stretnutia budeme spoločne modliť,“ priblížil vedúci pastorácie mládeže don Pavol Boka SDB. Program bude zároveň prehliadkou činnosti saleziánov, sestier saleziánok, saleziánskej rodiny i organizácií, ktoré so saleziánskou rodinou úzko súvisia.

 

„Je to stretnutie s hlavným predstaveným a stretnutie medzi sebou navzájom. Zároveň je to priestor na bližšie zoznámenie sa so saleziánskou charizmou. Pozývame všetkých, celú saleziánsku rodinu a každého, kto sa cíti byť duchom mladý, všetci ste srdečne vítaní,“ uviedol vedúci organizačného tímu sobotného stretnutia s mladými don Ján Holubčík SDB.

V rámci stretnutia saleziánskej rodiny postavili organizátori do popredia okrem hlavného predstaveného aj slovenského mučeníka za duchovné povolania Božieho služobníka dona Titusa Zemana. V programe tak priblížia mladým históriu a zápas saleziánov za záchranu povolaní najmä počas komunizmu. „Cez postavu dona Titusa Zemana sa chceme ikonicky stretnúť s našou históriou a predstaviť ju donovi Ángelovi, aby vedel akých mladých má pred sebou, kto ich priviedol k viere, ktorí bratia im túto charizmu spolu s ich rodičmi odovzdávali. Nechceme zostať v prítomnosti a minulosti. Chceme sa pozrieť aj do budúcnosti a preto sa s hlavným predstaveným budeme na záver modliť za mladých a za ich povolania. Aby sa zbavili strachu, nerozhodnosti a aby saleziánske dejiny na Slovensku aj naďalej tvorili odvážni chlapci a dievčatá, mladí muži a ženy, ktorí chcú svoj život darovať Bohu s veľkou štedrosťou a radosťou,“ uzavrel Pavol Boka SDB.

Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime sa narodil v rybárskej rodine v prístavnom meste Luanco, v oblasti Astúria v Španielsku, 21. augusta 1960. Saleziánom sa stal 3. septembra 1978, za kňaza bol vysvätený 4. júla 1987. Venoval sa pastorácii mladých, istý čas bol riaditeľom školy, v rokoch 2000-2006 bol predstaveným (provinciálom) saleziánov v jednej zo španielskych saleziánskych provincií. Roku 2009 sa stal provinciálom v jednej z dvoch argentínskych saleziánskych provincií a tam sa spoznal aj s kardinálom JorgeMariomBergogliom, dnešným pápežom. ÁngelFernándezArtime bol zvolený za desiateho nástupcu sv. Jána Bosca, zakladateľa saleziánov, 25. marca 2014 v Ríme, a postavil sa na čelo saleziánskej rehole, ktorá mala vtedy 14853 členov. Do slovenskej provincie saleziánov patrí k 31. októbru 2016 spolu 207 členov, ktorí pôsobia v 20 mestách na Slovensku a 3 v zahraničných misiách.

Rastislav Hamráček SDB, hovorca saleziánov

Foto: ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.