Slovenskú komunitu saleziánok v Baku posilní nová sestra

(Rím, 24. januára 2018) – Na záver roka 2017 generálna predstavená Inštitútu FMA M. Yvonne Reungoat oznámila miesta misijného určenia 13 nových misionárok – sestier saleziánok, ktoré v roku 2018 začnú svoju misiu na nových pôsobiskách v Afrike, Európe, v Amerike, v Ázii i Oceánii.

Tento rok aj slovenská provincia – po prvýkrát v histórii – prijíma dar novej misionárky. Nová sestra bude síce patriť do Slovenskej provincie FMA, ale miestom jej misijného pôsobenia bude komunita v Azerbajdžane (Baku).

Sr. Lucía Isabel Vásquez Figueroa, ktorá posilní slovenskú komunitu v Baku, pochádza zo San Salvadoru, má 37 rokov, 14 rokov rehoľných sľubov. Pochádza z provincie Stredná Amerika sever, do ktorej patria 3 krajiny: Salvador, Honduras a Guatemala. Práve Guatemala bola jej posledným domovom, vyučovala na jednej zo škôl, ktoré tu majú sestry saleziánky. Momentálne si v Ríme dopĺňa štúdiá na Univerzite Urbaniana, ktoré by mala ukončiť do konca júna. Hovorí španielsky, taliansky a dopĺňa si štúdium angličtiny, ktorú iste využije v novej misii. Do Azerbajdžanu odletí v priebehu letných mesiacov.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.