Slovenský plagát k Heslu 2014 a PDF na stiahnutie

(Bratislava, 31. januára 2014) – Pre všetkých priateľov diela dona Bosca portál saleziani.sk ponúka na stiahnutie v PDF komentár k Heslu hlavného predstaveného na tento rok. Heslo má znenie: Čerpajme z duchovnej skúsenosti dona Bosca, aby sme napredovali vo svätosti podľa nášho špecifického povolania. Ku komentáru bol zároveň pripravený tematický plagát. Prinieslo ho aj prvé tohtoročné číslo časopisu don bosco dnes.

Plagát má v strede obrázok dona Bosca prekrytý akoby farebnými pruhmi. Farebná tvár tak symbolizuje bohatstvo osobnosti dona Bosca. Okolo centrálneho obrázku sú štyri fotografie, ktoré pripomínajú alebo vystihujú dva citáty pridané k Heslu: „Da mihi animas, cetera tolle“ (Daj mi duše, ostatné si vezmi) a „Božia sláva a spása duší“. V týchto citátoch sa dvakrát opakuje prvok spásy – „da mihi animas“ (daj mi duše) a „spása duší“, prítomný je tiež prvok askézy – „cetera tolle“ (ostatné si vezmi), a prvok svätosti – „Božia sláva“.

Obrázok plagátu a PDF komentára k Heslu si môžete stiahnuť TU.

 

O čom hovorí plagát

Fotografia vpravo hore, kde don Bosco odovzdáva knihu saleziánskych Stanov donovi Caglierovi, vedúcemu prvej misionárskej výpravy v roku 1875, pripomína, že Stanovy sú akoby odrazom nášho zakladateľa, rovnako ako ho charakterizuje aj jeho heslo „Da mihi animas“ (Daj mi duše). Týmto heslom don Bosco vyznačil životný program saleziánov.

Fotografia vpravo dole, z roku 1861, kde don Bosco spovedá, bola urobená na jeho vlastnú žiadosť, aby ňou vyjadril podstatné poslanie svojho diela – spása duší. Don Bosco si dal fotografiu prekresliť na väčší formát a obraz si zavesil v predsieni svojej izby, aby všetci, čo prichádzali, mali hneď pred očami to najpodstatnejšie z jeho diela.

Fotografia vľavo dole bola urobená v Barcelone roku 1886; my z nej vidíme len centrálnu časť s osobou dona Bosca. Túto fotku nazývajú aj fotografia svätosti, lebo viacero osôb, ktoré sa na nej nachádzajú, sú už v zozname svätých a blahoslavených saleziánskej rodiny. A tak ona vyjadruje práve to „Božia sláva“ – lebo slávou Boha je živý človek, človek žijúci svätosť.

Napokon fotografia vľavo hore, kde vidíme detail tváre dona Bosca, z roku 1885, tri roky pred smrťou, zobrazuje tvár poznačenú rokmi námah, odriekania sa, zodratého zdravia a obetovania sa dona Bosca pre mladých Môže tak pripomínať rozmer práve askézy vyjadrený v druhej časti jeho hesla – „cetera tolla“ (ostatné si vezmi).

 

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.