So školským rokom sa končí aj malá prítomnosť saleziánov v Sabinove

(Sabinov, 30. júna 2020) – Malá rehoľná komunita Saleziánov dona Bosca v Sabinove končí svoje pôsobenie 30. júna 2020. Výchovné a duchovné dielo dona Bosca je prítomné v Sabinove už vyše tridsať rokov. Pokračovať v ňom budú i naďalej členovia miestnej skupiny Združenia saleziánov spolupracovníkov, ktorí tam vedú Saleziánske stredisko Panny Márie Pomocnice a pre deti a mladých počas celého roka ponúkajú pestré výchovné, duchovné i oddychové aktivity.

Rehoľná komunita Saleziánov dona Bosca v Sabinove bola prítomná od roku 2006, nebola však kánonicky samostatná, ale spolubratia, ktorí tam pôsobili, patrili po celý čas pod komunitu v Prešove. Provinciálna rada Saleziánov don Bosca na Slovensku na viacerých zasadnutiach prehodnocovala perspektívu tejto malej prítomnosti troch saleziánov a rozhodla o ukončení fungovania komunity v Sabinove ku 30. júnu 2020. V piatok 26. júna sa saleziáni spolupracovníci a mladí zo sabinovského oratória rozlúčili so saleziánmi pri svätej omši v kaplnke tamojšieho strediska.

Starostlivosť o saleziánske dielo v Sabinove naďalej zostáva – tak ako doteraz – pod patronátom komunity Saleziánov dona Bosca z Prešova.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.