So záväzkom prichádza aj Božie požehnanie

(Košice, 5. decembra 2014) – V piatok 5. decembra pri mládežníckej sv. omši o 18.30 zloží prísľuby saleziána spolupracovníka Ján Marcin. Pri tejto príležitosti prinášame krátky rozhovor s ním.

Ako a kedy si spoznal saleziánov?Narodil som sa v Košiciach a asi do veku štyroch rokov sme v Košiciach aj bývali. Počas tohto obdobia sme občas chodievali na sv. omše ku saleziánom na Kalváriu. Čiže môj prvý kontakt so saleziánmi bol už v detstve. Z tohto obdobia si ešte pamätám, že na Kalvárii pekne spieval mládežnícky zbor a mali tam mixažny pult, reproduktory a zosilňovač 🙂

Čo ťa oslovilo na saleziánoch spolupracovníkoch?Oslovuje ma saleziánsky duch a teda to, čo je typické pre saleziánov čiže radosť, veselosť, jednoduchosť, spontánnosť, rodinnosť, úprimný záujem o druhých, láskavosť a na druhej strane hĺbka s akou berú vieru. Vedia sa zasmiať, urobiť si srandu, ale vedia sa taktiež úprimne modliť.

Ako si zistil, že sa chceš stať saleziánom spolupracovníkom?Proces rozlišovania bol dlhší. Najprv som sa zamýšľal, pýtal sa a hľadal, kde ma Pán Boh chce mať. Po čase rozlišovania som zistil, že ma Boh asi nevolá k zasvätenému životu, ale skôr k manželskému. Pri tomto rozlišovaní mi veľmi pomáhal môj duchovný sprievodca. Čo sa mi veľmi páčilo a oslovilo bola už spomenutá saleziánska duchovnosť. Tiež sa mi páči spôsob modlitby, úcta k saleziánskym svätým, mariánska úcta, ruženec… Čiže v prvom rade to bolo niečo ľudské. Oslovovala ma aj práca s mladými. Tým, že mi to bolo sympatické na prirodzenej úrovni, zaujímalo ma, kto vlastne sú aj tí saleziáni spolupracovníci. Tak som sa teda pýtal a zistil som, že byť spolupracovníkom znamená v prvom rade snažiť sa o osobný vzťah k Pánu Bohu, žiť naplno život kresťana, tam kde sa nachádza, potom je to angažovanie sa a podieľanie na miestnych aktivitách Cirkvi v prospech mladých a ľudových vrstiev. Na základe týchto vecí som zistil, že to nie je niečo špeciálne. Podobne som už vlastne aj žil. Otázka ešte bola, prečo je potrebný nejaký prísľub, veď takto môžem žiť aj bez záväzku. To je síce pravda, ale čo ma oslovilo bolo práve to, že so záväzkom prichádza aj Božie požehnanie. Ako povedal don Bosco – Spolupracovníkom nebude nikdy chýbať chlieb, práca a nakoniec dosiahnu večný život. V čom by si sa ako salezián spolupracovník chcel angažovať?V prvom rade sa chcem usilovať žiť príkladný každodenný život s Pánom Bohom tam, kde som, čiže ako IT konzultant v práci, syn mojich rodičov a brat mojich bratov. V budúcnosti možno ako manžel, otec rodiny. Ďalej sa podľa možností a potrieb zapájať do aktivít farností resp. angažovať sa u saleziánov.

Ktorý zo svätcov saleziánskej rodiny ti je blízky?Je to určite don Bosco. A birmovného patróna mám sv. Dominika Sávia, takže aj on.

Čo by si chcel odkázať mladým, ktorí možno premýšľajú nad povolaním saleziána spolupracovníka?Určite ako prvú vec by som odkázal, že Anička Olhová (formátorka) robí výborne pomazánky 🙂 V druhom rade to, aby sme hľadali a pýtali sa, kde nás Boh chce mať a potom, aby sme sa nebáli záväzku. Boh to štedro odmení. Počas ašpirantských duchovných cvičení som stretol mnohých saleziánov spolupracovníkov, ktorí ma povzbudzovali aby som sa nebál, dôveroval Pánu Bohu. Povzbudzovali ma aj tým, že oni nikdy neľutovali, že sa stali saleziáni spolupracovníci a to, že nimi sú, im prináša veľa Božieho požehnania a radosti do života.

Zdroj: 3horky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.