SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline má voľné pracovné miesta

(Žilina, 7. septembra 2023) – SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline ponúka dve pracovné miesta na pozíciu učiteľ strednej školy/majster odbornej výchovy pre odbor grafik digitálnych médií.

Údaje o pracovnom mieste:

– druh pracovnej činnosti: výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa strednej školy / majstra odbornej výchovy pre odbor grafik digitálnych médií – počet voľných miest: 2- rozsah úväzku: 100 %- deň nástupu: ihneď- miesto/lokalita výkonu práce: Saleziánska 18, Žilina

 Pracovné podmienky:

– pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou na dobu neurčitú- práca na zmeny: NIE- pracovné miesto vhodné pre mladistvého: NIE- pracovné miesto vhodné pre absolventa: ÁNO- odmeňovanie: plat je stanovaný podľa zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa platných taríf pedagogických zamestnancov od dĺžky započítanej praxe

 Požiadavky na zamestnanca:

– požadovaný stupeň vzdelania:     učiteľ strednej školy: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa     majster odbornej výchovy: úplné stredoškolské vzdelanie- vzdelanie v odbore: informatika, mediamatika, digitálna grafika- prax: nepožaduje sa- cudzie jazyky: anglický jazyk – stredne pokročilý- počítače: programový balík ADOBE, tvorba webových stránok, fotografia, printové média- vodičské oprávnenie: B- kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov- všeobecné spôsobilosti: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov- osobnostné predpoklady: profesionalita a spoľahlivosť- ďalšie požiadavky

 Požadované doklady

– žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,- štruktúrovaný profesijný životopis,- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.

 Podanie žiadosti

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní a súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky na kariera@sjoroza.sk.

Vybraní uchádzači budú pozývaní na výberové konanie telefonicky alebo emailom.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.