SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline pozýva na deň otrvorených dverí

(Žilina, 2. decembra 2019) – V piatok 6. decembra v čase od 9:00 do 13:30 budete môcť vidieť život na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline počas plnej prevádzky.

SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline je saleziánska stredná odborná škola, v ktorej sa chlapci a dievčatá odborne aj duchovne pripravujú na život v spoločnosti. Výchova a vzdelávanie prebieha podľa preventívneho systému dona Bosca. Zriaďovateľom školy sú Saleziáni dona Bosca – Slovenská provincia, ktorí aj v škole priamo pracujú.

Škola poskytuje stredné odborné vzdelanie pre mladých v odboroch autoopravár, stolár, maliar, murár a grafik digitálnych médií. Taktiež umožňuje záujemcom, ktorí majú výučný list, získať si v škole dennou formou aj maturitu v smeroch dopravná prevádzka, drevárska a nábytkárska výroba a stavebníctvo.

Informácie o škole nájdete na webe školy alebo na facebooku.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.