SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline slávi tento rok 30. výročie svojho založenia

(Žilina, 9. apríla 2021) – Škola pozýva všetkých žiakov, rodičov, zamestnancov, exallievov, ale aj ďalších partnerov a priateľov školy a celú saleziánsku rodinu, aby sa spoločne spojili vo vďačnosti za 30 rokov v službe mladým.

„Fotky, videá, on-line debaty a rozhovory či svedectvá mnohých exallievov, rodičov a zamestnancov nám pomôžu lepšie si priblížiť a zaspomínať si na zaujímavé a dôležité momenty histórie školy. Protagonistami a tvorcami týchto aktivít budú samotní žiaci a zamestnanci,“ približujú priebeh osláv organizátori.

Počas apríla sa podelia o svoje svedectvo a skúsenosti so školou niektorí rodičia. Už tento týždeň v nedeľu začnú streamované on-line prenosy, v ktorých budú študenti školy spovedať rôznych hostí z minulosti, ale aj súčasnosti školy. Prvými hosťami budú don Viliam Riško a don Ján Holubčík. Koniec apríla sa bude niesť v duchu veľkej SJOROZA súťaže.

Oslavy budú prebiehať v digitálnej on-line forme až do konca školského roka.

Pozývame vás sledovať web a sociálne siete školy, aby vám neušlo nič zaujímavé!

Informovala: SOŠ sv. Jozefa Robotníka

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.