Spišiaci si budú môcť uctievať tri saleziánske relikvie

(Spišská Nová Ves, 20. mája 2022) – V dňoch 15. až 16. mája sa na Spiši „zišli“ tri výnimočné saleziánske osobnosti: don Bosco, Dominik Savio a Titus Zeman. Ich relikvie, na požiadanie veriacich, pána dekana Slavomíra Gallika a biskupského vikára pre katechézu a katolícke školstvo Viktora Pardeľa, priniesol salezián don Jozef Luscoň.

Slávnosť začala nedeľnou svätou omšou, kde bola tzv. Malému kostolu vo farnosti Spišská Nová Ves venovaná relikvia dona Bosca. Následne sa s relikviou dona Titusa Zemana išlo do Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, kde si ho veriaci uctili po svätej omši o 10:30 hod.

Relikvia Dominika Savia bola odovzdaná Katechetickému a pedagogickému centru Spišskej diecézy. Udalosť sprevádzala akadémia s premietaním a umeleckým spracovaním životopisu Dominika. Slovo a obraz dopĺňal spev a hudobný doprovod mládežníckeho zboru. Podujatie pokračovalo zábavnými hrami, občerstvením a rozhovormi na neďalekom priestranstve až do večera.

V pondelok 16. mája sa po svätej omši študenti Cirkevného gymnázia presunuli do školskej auly, kde im don Luscoň odovzdal relikviu Titusa Zemana. Viac ako hodinu sa v prednáške venoval tomuto vzácnom blahoslavenému mučeníkovi za duchovné povolania.     

Biskupský vikár v ďakovnej reči poznamenal: „Zo Spiša pochádza veľa saleziánov, v totalite na Spiši pôsobili don Fekete, don Somora, don Lančarič a iní. A teraz, po viac ako tridsiatich rokoch, sa do Spišskej Novej Vsi saleziáni opäť vracajú. V duchovnej verzii. Aby v našom kraji radostný saleziánsky duch nevyhasol. Veríme, že pomôžu našej mládeži a vyprosia nám aj povolania. Ďakujeme vám za to saleziáni.“  

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.