Spoločné poslanie nie je iba voliteľné

(ANS, Rím, 19. januára 2015) – „Veľkou úlohou pre mňa ako hlavného predstaveného a pre mojich spolubratov v tomto šesťročí je pomáhať pochopiť toto, a hovorím to dôrazne: rozhodnutie sa pre laikov nie je nepovinné,“ povedal don Ángel Fernández Artime na záver 33. Dní spirituality saleziánskej rodiny, ktoré sa skončili v nedeľu 18. januára v Ríme.

Doobedná slávnostná nedeľná eucharistia bola obetovaná za mladých, za každú zložku saleziánskej rodiny a za poslanie v Cirkvi a v spoločnosti k chudobným a opusteným. Potom všetci účastníci recitovali spoločne text, ktorý je akýmsi krédom saleziánskej rodiny, a v ktorom sa zdôrazňuje, že „poslušní Duchu, v jednote a rôznosti povolaní, sa formujeme, rozmýšľame, pracujeme a modlíme sa spoločne pre spásu mladých.“

Vo svojom záverečnom príhovore hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime ponúkol šesť bodov, na ktoré treba pamätať, prehlbovať ich, lebo „sú to základné veci“.

1. Našou DNA musí zostať DNA dona Bosca, zameraná na Ježiša.2. Prednostná charizmatická láska k mladým, najmä najchudobnejším.3. Pre vernosť charizme: vždy sme evanjelizátori mladých.4. Spoluúčasť na duchu a poslaní dona Bosca v saleziánskej rodine a s laikmi.5. Misijný rozmer našej rodiny, ako garancia vernosti a autentickosti charizmy dona Bosca.6. Nie moc a sila, ale pokorná služba.

S poukázaním na jednotu saleziánskej rodiny don Artime podčiarkol, že pre vernosť duchu dona Bosca „sú to adresáti, podľa ktorých sú určované typy aktivít a diel, cez ktoré sa stáva konkrétnou a účinnou naše poslanie".

„Niekedy niektoré naše skupiny hovoria – my ešte nepotrebujeme laikov –, ale z charizmy všetci potrebujeme laikov,“ povedal hlavný predstavený, a zopakoval slová účastníkom 27. Generálnej kapituly saleziánov: „spoluúčasť na poslaní s laikmi nie je viac voliteľná, hoci si to niektorí ešte myslia.“ A dodal: „Veľkou úlohou pre mňa ako hlavného predstaveného a pre mojich spolubratov v tomto šesťročí je pomáhať pochopiť toto, a hovorím to dôrazne: rozhodnutie sa pre laikov nie je nepovinné, – páči sa mi alebo nepáči – … páči nepáči, je to treba! (…) a toto je veľká úloha pre celú našu rodinu, pre mňa prvého.“

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.