Spoločné stretnutie strediskových rád Domky a Laury sa uskutočnilo vo virtuálnom priestore

(Bratislava, 1. decembra 2020) – Historicky prvé stretnutie strediskových rád Domky – združenia saleziánskej mládeže a Laury, združenia mladých sa v aktuálnej situácii prenieslo do online prostredia. Predsedníctva oboch organizácií už od septembra pracovali na programe a organizačnom zabezpečení netradičného online víkendu pre takmer 100 účastníkov.

Predsedovia oboch organizácií, Ján Holubčík SDB (Domka) a Marta Baňasová FMA (Laura), na úvod vyjadrili radosť zo stretnutia a povzbudili mladých myšlienkami z exhortácie Christus Vivit. Tá bola východiskom aj pre fórum mladých počas sobotného popoludnia. V ďalšej časti programu mali mladí možnosť overiť si svoje vedomosti o Domke aj Laure v zábavnom kvíze, prostredníctvom aplikácie kahoot. Niektoré otázky boli náročnejšie, ale radosť bola čitateľná aj cez obrazovky.

Sobotné popoludnie bolo venované počúvaniu na fóre mladých. Cieľom bolo zamyslieť sa nad prostredím v jednotlivých strediskách, podeliť sa o skúsenosti, rôzne pohľady a lepšie porozumieť ostatným. Mladí boli podľa veku a vybranej témy, rozdelení do desiatich skupín, ktoré moderovali členovia predsedníctiev. Diskutovali o dvoch témach: 1. Mladí a zodpovednosť a 2. Saleziánsky duch v strediskách.

V rámci soboty prebehli aj oddelené bloky pre obe organizácie. Domka vyčlenila čas na mimoriadne Valné zhromaždenie, kde sa hlasovalo aj o novom členovi predsedníctva. Laura venovala čas predstaveniu strategického plánu na najbližšie tri roky.

Počas nedeľného dopoludnia mladí predstavili svoje podnety zo sobotného fóra provinciálovi saleziánov donovi Petrovi Timkovi a provinciálke saleziánok sr. Monike Skalovej FMA. Obaja pozorne načúvali ich názorom a odpovedali na otázky. Celovíkendové stretnutie ukončilo slovko provinciálky a požehnanie provinciála pre všetkých mladých.

Zdroj: domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.