Spolupráca s laikmi

Spolupráca s laikmi je hlboko zakorenená v našej charizme. Všetky saleziánske strediská na Slovensku fungujú aj vďaka dobrovoľnej práci stoviek ľudí.

Nosnými piliermi našich stredísk sú animátori. Teda (najčastejšie) mladí, ktorí venujú svoj voľný čas a svoje talenty, aby nám pomohli zabezpečiť aktivity v strediskách. Vedú stretká, organizujú podujatia, vymýšľajú a realizujú tábory, organizujú diskusie a mnoho ďalšieho. Zároveň nadobúdajú tvrdé aj mäkké zručnosti a pripravujú sa tak na život.

Dôležitou súčasťou saleziánskeho výchovného diela sú aj dospelí – rodičia, starí rodičia, či ľudia, ktorí nežijú vo vzťahu. Pomáhajú s najrôznejšími činnosťami a dopĺňajú tak prítomnosť saleziánov.

V roku 2023 sa po prvý raz v saleziánskej histórii na Slovensku dostal do vedenia našej rehole aj laik. Ján Rešutík sa stal delegátom pre misie, teda zodpovedným za oblasť misií. Ján je zároveň členom Združenia saleziánov spolupracovníkov.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.