Spolupracovníci v Rožňave sa pripravili na príchod relikvií sv. Vincenta duchovnou obnovou

(Rožňava, 3. decembra 2019) – V stredu 20. novembra sa v rožňavskom stredisku uskutočnila duchovná obnova pre saleziánov spolupracovníkov. Pozvanie prijala sr. Mária Jana Gostíková z rehole Dcér kresťanskej lásky, ktoré otvorili v Rožňave novú komunitu.

Sestra Mária priblížila saleziánom spolupracovníkom život sv. Vincenta de Paul v kontraste so životom sv. Jána Bosca. I napriek tomu, že tento svätec žil približne dve storočia pred Jánom Boscom, mali toho mnoho spoločného – obaja sa starali o chudobných a na prvé miesto kládli sviatosť zmierenia. Relikvie sv. Vincenta de Paul navštívili Rožňavu 21. novembra.

Informoval: Štefan Moravčík Foto: www.vincentini.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.