Spomienkové stretnutie na Božieho služobníka Titusa Zemana

(Bratislava, 12. septembra 2013) – V nedeľu 8. septembra 2013 sa pri príležitosti 63. výročia prvej výpravy do Turína vedenej Titusom uskutočnilo vo Vajnoroch spomienkové stretnutie na Božieho služobníka Titusa Zemana. Stretnutie sa nieslo v duchu spirituality dona Bosca.

Program začal ďakovnou modlitbou v kostole Sedembolestnej Panny Márie pri krypte, kde sú uložené telesné ostatky Božieho služobníka. Spomienka pokračovala na cintoríne nad jeho hrobom, kde sa položili kvety a zapálili sviečky. Odznela báseň Marty Márie Augustínovej Krížová cesta Titusa Zemana, ktorú predniesla autorka. Odchovanec dona Titusa, bývalý herec Novej scény v Bratislave, pán Anton Baláž zaspieval mariánsku pieseň.

Vo farskom klube Titusa Zemana mal vicepostulátor don Jozef Slivoň prednášku na tému Boží služobník Titus Zeman – iskra novej nádeje v roku viery a prípravy veľkého jubilea dona Bosca. Poukázal v nej na vieru a dôveru Titusa Zemana popretkávanú žalmami breviára a desiatkami ruženca. V časti o láske podčiarkol jeho pozornosť a empatiu voči núdznym ako aj pedagogiku Dobrého pastiera.

V závere vyzdvihol perspektívu Božieho služobníka Titusa ako nového možného patróna povolaní. Verí, že, keď bude pozdvihnutý na oltár a bude môcť byť verejne uctievaný, bude vyprosovať nové povolania s rovnakou horlivosťou, s akou sa usiloval o ich záchranu pred 63 rokmi.

Aj touto cestou ďakujeme účastníkom spomienkového stretnutia ako aj všetkým, ktorí pomáhali a pomáhajú v procese blahorečenia. V modlitbách a vo svätých omšiach im vyprosujem milosti, ktoré najviac potrebujú.

Informoval: Jozef Slivoň SDB, vicepostulátor

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.