Spomienky Jána Bosca sú teraz MP3

db spomienky-jana-bosca(Bratislava, 18. októbra 2018) – Saleziáni don Bosca prinášajú všetkým priateľom svätca mladých výnimočný darček. Jeho autobiogfrafický text, skôr známy ako Pamäti oratória, v ktorom hovorí o svojom príbehu a o začiatkoch saleziánskeho diela v rokoch 1815 – 1855, prichádza teraz v slovenčine vo zvukovej podobe.

Spomienky Jána Bosca vydalo knižne vydavateľstvo Don Bosco v roku 2005. Teraz saleziáni sprístupňujú toto rozprávanie otca a učiteľa mladých pre nekomerčné súkromné používanie vo forme audio nahrávok.

Spomienkam dal svoj hlas herec Stanislav Staško, produkciu zabezpečila redakcia Don Bosco media. Každá kapitolka tvorí samostatný audio súbor formátu mp3.

Salezián historik Francis Desramaut o tých stránkach Spomienok povedal: „Nie sú to chladné faktografické zápisnice, ale otcovské dôverné odkazy dona Bosca svojim synom. Vlastnými skúsenosťami chce nielen vychovávať, ale zároveň aj pobaviť.“

AUDIO Spomienky Jána Bosca si môžete STIAHNUŤ priamo z našej webstránky (súbor ZIP má 250 MB).

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.