Spomíname na dona Žilku 55 rokov po jeho smrti

(Dubovany, 14. decembra 2012) – Pri príležitosti 55. výročia smrti saleziánskeho kňaza, pedagóga a trpiteľa pre vieru dona Ľudovíta Žilku SDB bola za neho v kostole sv. Michala v jeho rodných Dubovanoch obetovaná svätá omša. Celebrovali ju bývalí žiaci dona Žilku, don Ján Malženický a don Alojz Pestún spolu s miestnym farárom, vdp. Igorom Gajdošom. J. Malženický a A. Pestún si v príhovoroch zaspomínali na svojho niekdajšieho špirituála. Obetné dary priniesli miestni veriaci v dubovianskych krojoch. Na záver farár Igor Gajdoš vyzval veriacich, aby sa pri návšteve kostola a cintorína zastavovali pri hrobe dona Žilku a spomenuli si na jeho život a utrpenie. 

Program pokračoval modlitbou pri hrobe na cintoríne pri kostole. Za zvukov dychovej hudby sa prítomní presunuli v sprievode k rodičovskému domu Ľ. Žilku, kde boli položené vence k jeho pamätnej tabuli. Životopis Ľ. Žilku predniesol Peter Sandtner a za účasť sa všetkým hosťom poďakoval starosta Dubovian Miroslav Michalčík.

Ľudovít Žilka sa narodil 23. 7. 1905 v Dubovanoch a študoval na gymnáziách v Ružomberku a v Šaštíne. Do Saleziánskej spoločnosti vstúpil 13. 8. 1925 v Radne, večné sľuby zložil 4. 7. 1931 a kňazskú vysviacku prijal z rúk kardinála Maurilia Fossatiho 8. 7. 1934 v Turíne. Primície slávil v rodisku a pôsobil v saleziánskych ústavoch v Moravskej Ostrave ako vedúci oratória (1934) a v Bratislave na Miletičovej ulici ako kaplán (1936). V roku 1937 bol poslaný do Žiliny, kde o rok postavil nový saleziánsky ústav a stal sa jeho prvým direktorom. V roku 1941 založil nový saleziánsky ústav v Topoľčanoch. Od roku 1945 vykonával duchovnú službu v Tatranskej Kotline a od roku 1947 bol špirituálom Malého seminára v Trnave. Aktívnu pedagogickú činnosť ukončil v roku 1949 po násilnom zrušení saleziánskeho ústavu v Trnave a prešiel do pastorácie ako farár vo Váhovciach. Po likvidácii kláštorov v roku 1950 bol internovaný v Šaštíne a Podolínci, odkiaľ bol v zlom zdravotnom stave prepustený na liečenie. Z liečebne v Ľubochni sa mu v roku 1952 podarilo ujsť a tri roky žiť v ilegalite u dobrodincov saleziánskeho diela, duchovne formujúc roztratených saleziánskych klerikov. Zatknutý bol v roku 1955 a uväznený v bývalom saleziánskom ústave v Žiline, zmenenom na sídlo ŠtB, ktorý on postavil. Pre zlý zdravotný stav bol vylúčený zo súdneho procesu so saleziánskymi predstavenými Jozef Bokor a spol. a samostatne odsúdený na 3,5 roka. Z toho dôvodu bol premiestnený na väzeňskú psychiatriu do Prahy – Bohníc. Telesne zoslabnutého, vychudnutého a umierajúceho ho príslušníci ŠtB priniesli do Štátnej nemocnice v Bratislave, kde o dve hodiny zomrel zaopatrený sviatosťami dňa 22. 10. 1957.

2012_12_13_55._vyrocie22.jpg

2012_12_13_55._vyrocie44.jpg

2012_12_13_55._vyrocie33.jpg

 

Informoval: Peter Sandtner

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.