Športom proti bariéram + video

(Košice, Luník IX, 6. júla 2015) – Vedeli ste, že Košičania behajú pre svoje zdravie aj na Luníku? Prvú júlovú sobotu sa uskutočnilo športové podujatie „Behom proti bariéram“ organizované skupinou Activelife, mestskou časťou Košice – Luník IX a Saleziánmi don Bosca.

Na Luníku bol tento beh akousi novinkou, ktorá oslovila ľudí každého veku. Už počas príprav ihriska a štartovacej brány sa začali schádzať domáci. Behu predchádzala moderovaná rozcvička a príhovor starostu Marcela Šaňu. Trasa začínala a končila na ihrisku, viedla cez sídlisko okolo školy, saleziánskeho centra, pokračovala Krčméryho a Hrebendovou ulicou. Ľudia z okien spontánne povzbudzovali bežcov potleskom. K pôvodnej päťdesiatke športovcov, ktorí prišli z viacerých častí Košíc a okolia, sa rázom pridalo množstvo domácich, samozrejme najmä detí.

"Mojím spolubežcom bol Valent a statočne so mnou dorazil až do cieľa, z ktorého mal veľkú radosť. Beh sme ukončili krátkym strečingom, no ten som už nestíhal a utekal som sa pripraviť na lacrosové stanovište. Bratia saleziáni si totiž pripravili štyri stanovištia s hrami pre deti a mladých. Bolo príjemné sa pozerať na vysmiate tváre ľudí a najmä detí, ktorí si toto predpoludnie naozaj užili," hovorí účastník behu.

 

 

Informoval: Ján Tkáč

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.