Spoznajte dona Bosca cez všetky zmysly

Pri príležitosti príchodu relikvií dona Bosca na Slovensko ponúka Vydavateľstvo Don Bosco (VDB) niekoľko zaujímavých možností, ako môžete spoznať dona Bosca a saleziánsku rodinu.

Prvou možnosťou je verejné premietanie filmu (DVD) Don Bosco v mesiaci apríl! Mimoriadne práva na verejné prezentovanie a premietanie filmu Don Bosco v mesiaci apríl získalo vydavateľstvo v súvislosti s príchodom relikvií. Pozývame teda všetkých, ktorí by si chceli sprítomniť život dona Bosca prostredníctvom DVD filmu Don Bosco, aby využili túto možnosť a v mesiaci apríl, či už v strediskách, farnostiach, spoločenstvách, stretkách, väčších či menších skupinkách odvysielali film.

Ďalšími formami sú praktické darčeky – káva a čokoláda a ich využitie v kruhu rodiny. Vydavateľstvo Don Bosco pri príležitosti príchodu relikvií prináša limitovanú špeciálnu edíciu belgickej čokoládovej bonboniéry „Dezert don Bosco“. Balenie obsahuje šesť čokoládových medailónkov s podobizňami saleziánskych svätých – Jána Bosca, Dominika Savia, Márie Mazzarellovej, Jozefa Cafassa, matky Margity a dona Ruu. Na zadnej strane obalu nájdete aj ich životopisy.

Takisto si môžete objednať a vychutnať kávu San Giovanni Bosco, 250g balenie mletej alebo zrnkovej kávy. Na balení nájdete dôležité dátumy zo života svätca, krátky životopis a myšlienku, ktorou sa v živote riadil. Chvíľka pri dobrej káve z edície Santi & Beati môže byť príležitosťou na spoločný rodinný rozhovor o udalosti príchodu relikvií, ako aj bližšom spoznaní zakladateľa saleziánov.

Viac informácií nájdete aj na www.donbosco.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.